23948sdkhjf

Om Plastforum

Grundades 1970
Plastforum etablerades 1970 av det då nystartade privatägda fackpressförlaget Industrifackpress AB. 1983 förvärvades Industrifackpress med bl a Plastforum av Allers Förlag AB, som då beslutat satsa på utgivning av fackpress. Efter nio år i Allers regi, då tidningen långsiktigt byggdes upp och fick en stark marknadsposition, förvärvades Plastforum av Indufa Förlag AB. Hösten 1999 införlivades Indufa och därmed Plastforum i Mentor Online AB. Vid årsskiftet 2000 slogs Plastforum samman med Mentors plasttidning Plastnordica till Plastforum nordica. Från och med mars 2003 är tidningens titel åter bara Plastforum.

För kunskap, nytta och nöje
Plastforums devis är För kunskap, nytta & nöje. Vi ska förmedla kunskap och kompetens och vara ett verktyg i vardagen för våra läsare och vi ska göra det på ett lustfyllt och underhållande sätt.

Plastforum vänder sig till plast-, gummi och kompositindustrin – och dess kunder, konstruktörer och produktutvecklare. Vi samlar in och förmedlar kvalificerad kunskap om material, metoder, maskiner och marknader till alla som verkar inom och har anknytning till branschen. En viktig hörnsten i det redaktionella arbetet är att snabbt och brett förmedla intresset för plaster, gummi och kompositer till dem som bestämmer hur framtidens produkter ska tillverkas. En viktig uppgift är att visa på nya lönsamma alternativ till gammal teknik och invanda materialval.

Plastforums bas är att brett bevaka området plast, gummi och kompositer. Bevakningsområdet sträcker sig från tillverkning av plastråvaror till produktion av färdiga plastprodukter, vilket också innebär bevakning av sådana delområden som plast- och gummibearbetningsmaskiner, kringutrustning, tillverkning av formverktyg med tillhörande CAD/CAM-teknik. Vår position är mycket stark när det gäller maskiner, utrustning och råvaror.

Plastforum läses i första hand av plast-, gummi och kompositindustrin, dess leverantörer och övrig industri som köper plast-, gummi och kompositdetaljer. De flesta av våra läsare har beslutsfattande positioner som VD, marknadschef, teknisk chef, konstruktions- och utvecklingschefer.

Väl etablerad
Plastforum är en i sin bransch väl etablerad facktidning med ett mycket starkt varumärke. Tidningens styrka är att samla in, värdera och bearbeta komplicerad och ofta svårtillgänglig information och presentera denna på ett sätt som är tillgängligt och lättförståeligt för alla läsare. Hård redigering, bra formgivning och noggrant bildval kännetecknar Plastforum. Ett stort och brett kontaktnät med mycket internationella kontakter är också en stark sida hos tidningen.

Vår vision
Plastforum förnyas och moderniseras ständigt för att stärka positionen som branschens informationsnav. Vi är den ledande informationsförmedlaren för plast, gummi och kompositer i hela Norden. Plastforum är det självklara valet i Sverige och ett viktigt komplement för branschen i övriga Norden.

Varje år genomför vi en rad evenemang genomföras, som konferenser, seminarier och utbildningar. Vi publicerar också handböcker, faktablad och nyheter och information på internet och i vårt mailbaserade nyhetsbrev.

Plastforum ska alltid förmedla kunskap, nytta och nöje.

Malin Folkesson
Chefredaktör

Sänd till en kollega

0.078