23948sdkhjf

Hoppet om vändning ställt till 2024

I den konjunkturprognos som ekonomerna vid Teknikföretagen nyligen presenterade pekar trenden på en stabilisering av konjunkturen först under 2024.

Sveriges BNP väntas fortsätta falla under första halvåret 2023 följt av en viss uppgång mot slutet av året, vilket sammantaget väntas ge ett fall med drygt en procent under året. Därefter sker en stabilisering varefter BNP gradvis tar fart under 2024 med en årlig tillväxt på 1,4 procent. Den bedömningen gör Mats Kinnwall och Bengt Lindqvist, chefekonom respektive ekonom på Teknikföretagen.

Lindqvist och Kinnwall räknar med en svag inledning av 2023 i stora delar av världen. Undantaget är Kina, vars ekonomi i kölvattnet av skrotandet av zero-covid politiken förmodligen kommer att accelerera ordentligt i år efter ett par magra år.

- Sammantaget räknar vi med att världsekonomin växer med drygt 1,5 procent i år för att ta lite mer fart 2024, uppger de.

Utvecklingen av svensk ekonomi kommer att gå både i dur och moll framöver, enligt ekonomerna.

– Delar av Sverige och vissa branscher befinner sig i något som kan liknas med Klondyke-stämning. De stora satsningar som redan gjorts i norra Sverige och som planeras för framtiden tillsammans med hög efterfrågan på energiutrustning, skapar ett sug efter arbetskraft som håller arbetsmarknaden i gång i synnerhet i vissa regioner, säger Bengt Lindqvist.

– Samtidigt har näringslivets investeringar mattats ordentligt. Fallet var 1,5 procent mellan kvartal 3 och kvartal 4. De kommande två åren väntar vi en betydande avmattning i lönsamhet och investeringar. Minskningen av investeringarna förutspås bli 3 procent både 2023 respektive 2024, fortsätter Bengt Lindqvist.

Arbetslösheten stiger under prognosperioden för att toppa på knappt nio procent i slutet av 2024 när ekonomin åter når upp till potentiell tillväxt.

De räntehöjningar som Riksbanken genomfört och planerar kommer, tillsammans med stora baseffekter, snabbt att trycka ner inflationen under året. I genomsnitt kommer dock inflationen att hamna långt över målet i år, men närmar sig målet redan i slutet av 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079