23948sdkhjf

Redo för framtidens fordonsflotta

Morgondagens bilar, inte minst interiören, kommer vara anpassad för att uppfylla helt andra krav än idag. IAC Group AB är väl förberedda för detta.

IAC Group är en renodlad volymtillverkare mot fordonsindustrin. Den nordamerikanska koncernen har fabriker i 18 länder, nära nog 18 000 medarbetare och en omsättning på 3 miljarder dollar. I Sverige finns produktionsenheter i Skara, Färgelanda och Torslanda. Där arbetar sammantaget 1600 medarbetare, varav 450 personer i Skara. Vi har träffat Mikael Andersson, platschef för IAC Skara som berättar om produktionen i Sverige i allmänhet och i Skara i synnerhet.

I fabriken utanför Torslanda är all produktion riktad mot personbilsindustrin och Volvo Cars. Det är ett sekvenscenter med uppdaterade avrop var fjärde timme. Här tillverkas endast instrument- och dörrpaneler. I Färgelanda vänder man sig till 80 procent mot tung lastvagnsindustri och resterande del till personbilsindustrin. I Skara är balansen lite mer jämlik då cirka 60 procent av produkterna går till personbilssidan och resterande procent till lastvagnar.

- Vi producerar mycket interiöra trimdetaljer till personbilar i Skara, men även instrument- och dörrpaneler samt en del exteriöra applikationer, säger Mikael Andersson.

I Sverige har koncernen en maskinpark som utgörs av cirka 130 formsprutningsmaskiner från 40 till 3200 ton. De största maskiner är placerade i Torslanda. I Skara finns 50 formsprutor, merparten från 1500 till 2700 ton. Vid sidan av formsprutning finns även maskinteknik för underskumning med PUR, vakuumformning och en rad olika svetsningstekniker.

- Vi har även ett stort antal samverkande, fristående robotar som arbetar med höghastighetsfräsning för att exempelvis fräsar ut håligheter i de underskummade instrumentbrädorna där instrumenten sedan ska sitta, säger han.

Andersson säger att företaget de senaste 15 åren arbetat målinriktat med att ständigt uppgradera sin maskinpark. Idag har företaget närmare 60 fristående robotar och mängder med visionsystem i produktionen, så automationsgraden är hög.

- Ska vi vara med i konkurrensen mot framför allt lågkostnadsländer måste vi investera i automation och ha en modern maskinpark, säger han.

Han anser att enheten i Skara såväl som de övriga svenska enheterna redan idag ligger långt framme sett till teknisk kompetens och automation. I Torslanda arbetar de med ett takburet hängsystem som samarbetar med robotar. Alla producerade applikationer går upp i taket och buffras där för vidare transport till montering och lager. I Skara arbetar de på ett annat sätt. När produkten lämnat formsprutan, stannar den kvar i cellen för eventuell montering. Den lämnar aldrig sin produktionscell, för extra hantering.

- Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt göra produkterna klara i den cell som är kopplad till maskinen, för senare transport till lager, säger han.

Som leverantör till fordonsindustrin måste man ständigt vara på tå, uppgradera sin maskinpark och vara nyfiken på ny teknik. Det är Mikael Andersson. I våras investerade företaget i en ny 2700 ton formsprutningsmaskin och under 2023 kommer det investera i ytterligare en 2000 ton maskin med tillhörande automationsutrustning. En investering på drygt 20 MSEK.

- Vi förbereder oss på alla sätt för att även vara en attraktiv leverantör även till morgondagens fordonsflotta, säger Andersson.

Globalt har IAC utvecklat lösningar där det arbetar med interiören på andra sätt. Till exempel har tyger och folier integrerade touchfunktioner. Det arbetar även med att individualisera vissa produkter, exempelvis med färg.

Även på materialsidan, sett till utvärdering av biobaserade och återvunna plastkompound, anser Mikael Andersson att IAC är långt framme. I Skara har IAC en egen kompounderingslinje. Den köptes in under tidigt 2000-tal då företaget tillverkades ett eget material som användes i karosserna. När produkten utgick för drygt 10 år sedan började man i stället utveckla egna recept med återvunnen plastråvara.

- Vi har flera egna recept idag. Portföljen kallar vi ECO-PP. Kvaliteterna innehåller 30 procent PCR och nyttjas bland annat Volvo Cars för en interiör detalj. Vi utvecklar även en kvalitet för en annan kund för en exteriör detalj. Båda synliga och infärgade, säger han.

Avslutningsvis pratar vi lite kring elprissituationen i Sverige. Företaget befinner sig i elprisområde 3, och den industri IAC Skara arbetar inom är väldigt elintensiv.

- Självklart har den ökade prisbilden drabbat oss hårt, men vi har ändå klarat oss ganska bra tack vare våra innevarande elavtal, säger Andersson.

Han berättar att företaget genomfört en rad energieffektiviserande åtgärder. Koncernledningen i Detroit har med all tydlighet informerat samtliga bolag om det övergripande målet att minska sina energikostnader med 30 procent över tid, så det finns inget att vänta på. För arbetet kommer koncernen skjuta till ekonomiska medel. Redan idag har en rad projekt startats upp. Vid sidan av detta har nya rutiner införts.

- Vi stänger av allt som medges när det inte är i drift. Inga maskiner tillåts exempelvis gå på tomgång, vilket nog är en besparing med 10 procent, säger Mikael Andersson.

Han säger att målsättningen dels är att halvera koldioxidavtrycken i den egna produktionen, men dels indirekt från elektricitet, ånga, värme och kyla, före 2023.

-Vi är på god väg. Tillsammans med våra fastighetsägare ser vi över möjligheten att börja använda solcellsenergi. Att producera vår egen energi, tror vi absolut är en väg framåt. Vi tittar även på att inledningsvis byta ut ett tiotal av våra torkar, med ny teknik, säger han.

Torkning av plast är en enormt energikrävande process. Mikael Andersson är övertygad om att en investering av ny torkteknik skulle kunna reducera energiåtgången per torkenhet med närmare 70 procent, men att byta ut samtliga närmare 50 torkarna på en gång vore i överkant.

Vi kommer testa oss fram Mikael Andersson

Att IAC Group kommer att vara en fortsatt stark partner till den svenska bil- och lastbilsindustrin i framtiden är hans övertygelse.

- Vi ska vara en del i denna framgångssaga, det är därför vi bland annat satsar på återvunna material och lägger egna pengar på det. Jag tror att man genom att kunna påvisa att man använder återvunna material och genomför energieffektiviseringar är framtidsreceptet för att vara attraktiv även framledes, avslutar Mikael Andersson.

IAC Group Sverige i korthet

  • Produktionsenheter i Skara, Färgelanda och Torslanda.
  • Omsättning 2021 i Sverige (6600 MSEK) och i Skara (900 MSEK).
  • Produktions- och lageryta: Skara (40 000 kvm), Färgelanda (30 000 kvm) och Torslanda (30 000 kvm).

Källa: IAC Group

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11