23948sdkhjf

Komplex plastfråga med flera utmaningar

Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal? Den frågan diskuterades vid ett webseminarium kring redovisningen av samverkansprojektet Unity, som hölls den 23 november. 

Syftet med projektet som tog fart under hösten 2021 har varit att undersöka inställningen hos branschens aktörer gällande möjligheten att minska antalet varianter av termoplaster och därmed öka värdet på det återvunna materialet så att plasten bättre skulle kunna cirkuleras. 

- Med det här projektet har vi sett att det är möjligt, och alla led i kedjan är intresserade av detta, sa Jon Nilsson-Djerf från branschorganisationen Avfall Sverige. 

Mattias Lindahl, Linköpings universitet.

Mattias Lindahl från Linköpings universitet drog resultatet från samverkansprojektet.  

- Vi har gjort 63 semistrukturerade intervjuer under perioden oktober 2021 till mars 2022 med personer vid tillverkande företag, branschorganisationer, återvinningsföretag och forsknings- och utvecklingsföretag, sa Mattias Lindahl. 

I samband med intervjuerna inkom även en rad åtgärdsförslag från respondenterna. Några av dessa var: 

  • Göra kravspecifikationerna mindre hårda där det är möjligt. 
  • Standardisera mer branschvis och produktvis samt endast tillåta ett särskilt urval av plaster. 
  • Att tillverkare av plastprodukter aktivt ska försöka skära ner på antalet plaster de använder.  
  • Införa märkningssystem som underlättar sorteringen för individer. 
  • Använda transparent plast där det är möjligt. 
  • Använda återvunnen plast där det är möjligt. 
  • Utforma produlter som möjliggör återvinning. 
  • Utöka pantsystemet för plastprodukter. 
  • Införa kvotplikter för återvunnen plast. 

Lennart Johansson, Spif.

Lennart Johansson från Sinf var en av flera medverkande i en panel som diskuterade åtgärdsförslagen.  

-Jag är väldigt tveksam till de tre första förslagen. Resten köper jag helt och hållet, sa han och tillade. Men jag tror att alla är eniga om att om vi minskar antalet plastkvaliteter får vi en mer högkvalitativ återvinning.  

Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket.

Åsa Stenmarck från Naturvårdsverket höll med Lennart Johansson om de svårigheter som finns med att minska antalet termoplaster, men att det säkerligen också finns mängder med plastprodukter där man skulle kunna använda en annan plastkvalitet än idag. 

- Det som hindrar mest för många är nog att man gör som man alltid gjort av gammal vana, sa Stenmarck. 

Jon Nilsson-Djerf från Avfall Sverige sa att det som man kommit fram till i undersökningen rimmar väldigt väl med EUs handlingsplan.  

- Jag tror att Europa måste gå i första ledet. Sverige kan inte genomföra den här typen av förändring självt även om hela branschen ställer sig bakom en förändring, sa Nilsson-Djerf. 

Avslutningsvis sa Mattias Lindahl att en slutsats är att det finns många utmaningar samt att en förändring i form av att minska dagens plastkvaliteter måste ske på EU-nivå. 

- I projektet valde vi att först se på problematiken från svenskt håll, men vi kommer att översätta vissa delar av rapporten till engelska som sedan ska kunna spridas för att väcka inspiration i andra länder, sa Mattias Lindahl.  

Projektet är finansierat av Vinnova, Naturvårdsverket och Avfall Sverige i samverkan med Mistra. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094