23948sdkhjf

2023 växlar Thevinyl upp

- Vår tredje kompounderingslinje ska vara på plats våren 2023. När den tas i drift kommer vi kunna fortsatta vår tillväxtresa.Vi får då dubbelt så hög kapacitet och ges möjlighet att ta in nya och större kunder, säger Tobias Lind, vd för Thevinyl AB.

Thevinyl AB är ett av få företag i Norden som kompounderar PVC. Till våren anländer företagets tredje kompounderingsenhet. Med denna på plats kan det dubbla sin kapacitet. Det som skulle kunna sätta en pinne i hjulet för detta är dock priset på el, vilket ökat lavinartat sedan våren 2021.

 -Vi klarade oss bra under pandemin och merparten av våra kunder bibehöll i princip sina volymer. En hel del nya kunder tillkom också in i takt med att deras leverantörer, utanför Sverige, hade svårt att leverera, säger Tobias Lind, vd för Thevinyl AB.

Den situation som råder idag är betydligt tuffare till följd av det höga elpriset i zon 4. Under året har företagets energikostnader ökat med 280 procent. Sedan början på 2021 har det ökat med hela 770 procent, säger Tobias Lind, och bävar för hur det ska bli i vinter.

Under nuvarande räkenskapsår kommer Thevinyl att producera 6500 till 7000 ton mjuka (60 %) och hårda (40 %) PVC-kompound, i pulver- och granulatform. För 2023 har kompounderaren budgeterat för 8000 ton. Det ska möjliggöras med hjälp av en tredje kompounderingslinje, vilken ska vara på plats våren 2023. En investering på drygt 15 MSEK.

- Enheten har dubbelt så stor kapacitet som de två kompounderingslinjer vi har idag, säger Tobias Lind, och tillägger att enheten beställdes hösten 2021 för leverans hösten 2022, men att den blivit försenad och levereras först nästa år.

Blandarna till den nya kompounderingsenheten anlände dock nu i oktober. Det innebär att Thevinyl kommer kunna tillverka PVC-kompound i pulverform (dry-blend) i den nya anläggningen fram till dess att den nya dubbelskruvsextrudern anländer.

- När denna är på plats kommer vi kunna fortsatta vår tillväxtresa. Då får vi få dubbelt så hög kapacitet och ges möjlighet att ta in nya och större kunder. Just nu kör vi på gränsen vad vi klarar av, säger han.

Den nya linjen med dess extruder och blandare kommer ha sin hemvist i en egen, separat lokal med egen elförsörjning, egna tankar och silos.

-Att vi väljer att placera enheten separerad från de andra linjerna är i mångt och mycket en säkerhetsaspekt. Det gör oss mindre sårbara om något skulle hända, säger Tobis Lind och tillägger att företaget i oktober även påbörjat byggnationen av ett nytt lager på 1000 kvm, vilket ska stå klart vid årsskiftet.

 Vid sidan av den nya kompounderingsenheten har Thevinyl de senaste åren byggt nytt kontor samt investerat i ny utrustning till sin utvecklingsavdelning, i form av valsverk, labextruder samt utrustning för långtidsåldring. Under 2023 planerar man även köpa in en drag- och slagprovare.

- Allt fler kunder arbetar för att minska sitt koldioxidavtryck genom att använda återvunna eller biobaserade kompound. Vi lägger ner mycket arbete på att testa nya råvaror för att vara förberedda om eller när våra kunder önskar ett materialskifte, säger han.

Bland annat testas olika biobaserade mjukgörare och additiv som tagits fram från någon restprodukt. Ambitionen är att redan under 2023 ersätta delar av dagens fossilbaserade PVC med bio-attribuerad PVC från Inovyn.

Andra spännande aktiviteter som också initierats under hösten 2022 är ett projekt tillsammans med ett externt konsultföretag. I projektet har Thevinyl fått hjälp med att lägga in diverse data på företagets råvaror, plus de nya biobaserade råvaror det har för avsikt att införa. Syftet är att via programvaran SimaPro, i teorin, jämföra skillnaden i koldioxidavtryck beroende på vilka ingredienser som väljs när man sätter samman sitt recept.

- Det här blir ett bra verktyg att ha, i dialog med våra kunder. Med mjukvaran kommer vi kunna föra diskussioner på helt andra sätt än tidigare, och kunna påvisa påverkan på miljön beroende på vilken mjukgörare som exempelvis används, säger Tobias Lind.

Ett annat projekt som nyligen drogs i gång tillsammans med ett konsultföretag, handlar om att kartlägga Thevinyls processer och utifrån detta analysera hur produktionen skulle automatiseras och göras mer digital. Kartläggningen ska vara avslutad våren 2023. 

Avslutningsvis undrar vi om företagets framtidstankar och får till svar att det känns hoppfullt även om det finns en oro kring utveckling av elprissituationen i södra Sverige.

-Vi känner av positiva signaler från marknaden när det gäller PVC, i takt med att klimatet och koldioxidavtryck hamnat i fokus, säger Tobias Lind.

Sett till omsättning och vinstmarginal tror han på en ökning under 2023, men tillägger att det är väldigt beroende på hur materialpriserna kommer att utvecklas.

- Jag gör mina prognoser i antal sålda årston. Ligger prisbilden kvar som idag är det inte omöjligt att vi passerar 200 MSEK om några år. Det finns dock inget självändamål i att växa. Vårt fokus är att tjäna pengar och då ligga på en tillfredsställande vinstmarginal, avslutar Tobias Lind.

Thevinyl AB i korthet

  • Bolaget grundades 1971 av Nils Thelander.
  • 1991 såldes det till dess nuvarande ägare Jens Priess, som är kvar i företaget som styrelseordförande.
  • Omsättning 2021: 104 MSEK. Budget för 2022 är 150 MSEK.
  • Antalet medarbetare: 14 anställda.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08