23948sdkhjf

Råd från energiexperterna: Så löser vi energikrisen på kort sikt

Vid ett seminarium hos Teknikföretagen presenterades idag en rapport som WSP tagit fram om hur energikrisen kan hanteras. Råden är i sammanfattning att den snabbaste och effektivaste vägen är att spara på bred front, därefter att köra fossilkraft och kärnkraft mer än i dag. På längre sikt behövs investeringar i vind, vatten och överföringskapacitet.

Rapporten från WSP har redan när den offentliggörs blivit bekräftad av åtgärder från myndigheter och politiker. En stor besparingskampanj håller på att dras igång. Myndigheter och företag inom energiområdet tittar samtidigt på vilka möjligheter som finns att öka produktion och överföringar. Energiöverföring är dock en komplicerad balansgång, vilket inte minst flera haverier i regioner som London och New York visat under senare år. Men mer svensk energiproduktion i syd och väst skulle definitivt underlätta.

På kort sikt är alltså besparingar effektivast, tillsammans med rena stödåtgärder som kostnadstak och direkta ekonomiska stöd. Detta är dock bråttom, som representanter både för Teknikföretagen och flera företagarorganisationer framhöll under seminariet. ”Dröjer pengarna till efter nyår kan det vara för sent, lydde en kommentar, och från Teknikföretagen framhölls att arbetslösheten kan växa snabbt om leverantörer och underleverantörer i energikrävande branscher börjar gå i konkurs.

Niclas Damsgaard, chefsstrateg vid Svenska Kraftnät, lovade att man där arbetar så snabbt man bara kan, och att förslag om stödåtgärder ska kunna komma före den 15 november som är det slutdatum man fått från politiskt håll.

– Sedan är det ett stort praktiskt problem att betala ut pengar till så många mottagare, den frågan måste lösas innan stödet kan betalas ut, konstaterade Niclas Damsgaard.

På medellång sikt finns en rad åtgärder som innebär att man tillfälligt sänker ambitionsnivån vad gäller miljö- och klimathänsyn. Det finns tekniska möjligheter att producera mer energi med befintlig kapacitet inom fossilkraft och kärnkraft, det krävs ”bara” politiska beslut för att relativt snabbt kunna öka produktionen. Men vid seminariet framhölls samtidigt att många företag har satt ambitiösa miljömål som snabbt skulle bli svårnådda med en sådan politik.

I WSPs rapport fanns också förslag på hur man kan snabba på utbyggnaden av vind- och solkraftsprojekt, bland annat med kortare tillståndstider för att undvika långa tider då investerare avvaktar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093