23948sdkhjf

Tysk plastindustri stirrar ner i avgrunden

Resultatet av en opinionsundersökning genomförd av KI Dialog, tyder på att tysk plastindustri verkar vara på väg mot en av de värsta ekonomiska kriserna på väldigt, väldigt länge. 

Framför allt fruktar landets plastproducenter och distributörer att deras verksamhet kommer att försämras under andra halvan av 2022. Maskintillverkarna är däremot relativt avslappnade. Tysklands återvinningsföretag känner dock en optimism när det kommer till utsikterna för andra halvåret 2022. 

Undersökningen görs en gång i halvåret bland tyska företag med koppling till plastindustrin. Den senaste undersökningen genomfördes exakt fyra månader efter Rysslands attack mot Ukraina. Fler är någonsin tidigare (563 företag) valde då att svara på undersökningen, uppger den tyska facktidningen K-Aktuell.

Om den höga svarsfrekvensen beror på allvaret i världsläget, kan man bara spekulera i. Stämningen i branschen är nämligen sämre än den varit sedan finanskrisen 2008, rapporterar KI Dialog. 

55,6 procent av de svarande räknar med att deras affärsutveckling kommer försämras under andra halvåret 2022 jämfört med årets första sex månader. Endast en tredjedel av respondanterna tror att de kan bibehålla sin verksamhet på tidigare nivå och bara vart tionde företag vågar hoppas på en positiv utveckling. 

Framför allt är det plastproducenterna (67 procent) och distributörerna (76 procent) som fruktar att deras verksamhet kommer att försämras under andra halvan av 2022. Maskintillverkarna är däremot relativt avslappnade (bara en tredjedel av de tillfrågade antar att läget kommer att försämras). Tysklands återvinningsföretag känner dock en optimism när det kommer till utsikterna för andra halvåret 2022. Nästan hälften av dem (45 procent) förväntar sig att affärerna kommer att vara lika bra under resten av året som det hittills varit. 

En jämförelse mellan den senaste undersökningen och den som gjordes för ett halvår sedan, vid årsskiftet 2021/22, visar att endast 13 procent av de tillfrågade företagen då trodde att konjunkturläget skulle kunna bli värre. Nästan en tredjedel av företagen (29,4 procent) förväntade sig då en förbättring av det totala ekonomiska läget och en uppgång av konjunkturen. 

Kriget i Ukraina har förändrat läget dramatiskt, vilket även återspeglas i de tyska företagens investeringsbeteende. 28,5 procent av de svarande uppger att de reviderat ned sina investeringsplaner för 2022 på grund av den aktuella affärsutvecklingen och magra förväntningar. Att vänta, hålla tillbaka pengarna och säkra kassaflödet verkar vara mottot för väldigt många företag. 

Den största utmaningen som företag inom plastindustrin kommer att ställas inför under andra halvåret 2022 är dock energikostnaderna. Mer än 81 procent av företagen förväntar sig att motgångarna fortsätter. Tätt därefter (cirka 78 procent) kommer materialkostnaderna.

En tröst i allt elände, jämfört med tidigare undersökningar, är dock att materialkostnaderna och underleverantörernas förmåga att leverera inte längre ses som en ökande utmaning. Ett stort och fortfarande olöst problem för plastindustrin är dock de fortsatta flaskhalsarna i logistiken. Dålig tillgång på transportkapacitet och höga fraktpriser är problem som kvarstår. 

Källa: K-Aktuell 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.047