23948sdkhjf

Dyster framtidsprognos

När branschorganisationen Composites Germany presenterar sin lägesrapport för marknaden för fiberförstärkt plast märks en stark pessimism bland de svarande företagen.

Undersökningen baserar sig i vanlig ordning på en enkät bland dess medlemsföretag i de tre paraplyorganisationerna AVK, Leichtbau Baden-Württemberg och VDMA Working Group on Hybrid Lightweight Construction Technologies.   

De svarande lyfter fram de aktuella kriser som dämpar stämningen i kompositindustrin. Såväl ekonomin i allmänhet som industrin i synnerhet brottas med många utmaningar för tillfället. Pandemin har haft en negativ inverkan på industrin i över två år och påverkar fortfarande en rad segment inom kompositindustrin. Ett område som har drabbats särskilt hårt är mobilitetssektorn. 

En annan stor påfrestning har varit den kraftiga ökningen av energikostnaderna. Troligtvis har industrin ytterligare prisökningar på bränsle och gas att vänta, vilket kommer att bli en central fråga under de närmaste månaderna. Fortfarande finns det även problem gällande internationella leveranskedjor, tillsammans med kraftiga höjningar av råvarupriserna, delvis på grund av flaskhalsar i utbudet. Kriget i Ukraina har bidragit till ytterligare påfrestningar för många affärssektorer, särskilt dess leveranskedjor. I den aktuella undersökningen har både de ovan nämnda effekterna och andra haft en stor negativ inverkan på stämningen i kompositbranschen.

Bedömningsindex för det nuvarande allmänna ekonomiska läget visar således en tydlig nedgång (se fig.1 nedan). 

Jämfört med den senaste undersökningen (mars 2022) har bedömningen av respondenternas egen affärssituation minskat markant, och det för första gången på 18 månader. Vidare har det skett en kraftig nedgång i respondenternas förväntningar på den framtida marknadsutvecklingen.

Nyckeltalen för det allmänna ekonomiska läget har minskat kraftigt och är rekordlåg sedan undersökningens början. Respondenterna är också mindre optimistiska om framtida förväntningar på sina egna företag (se fig.2 nedan).  

Dock är de svarande mindre extrema när de bedömer sina egna företags affärssituationer jämfört med den generella branschens affärssituation i stort. Trots negativa toppar är denna kurva mycket mindre brant, vilket visar att de förväntar sig mindre dramatiska effekter på sina egna företag än på branschen som helhet. (fig.3 nedan). 

Läs även rapporten från mars 2022: 

Källa: Composite Germany.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.14