23948sdkhjf

Ökad instabilitet, högre priser och lägre tillväxt

Den europeiska plastindustrin har en rad utmaningar att bita i just nu. Kommunikatörerna bakom mässan K 2022, lyfter fram några.

Förpackningssektorn, plastindustrins överlägset största marknad, har blivit ett offer för sin egen framgång. Inom bygg- och konstruktion har vissa infrastrukturprojekt fått stå tillbaka då regeringar omfördelat en del medel från infrastrukturprojekt till försvar. Inom bilindustrin lider komponentleverantörer för att biltillverkarna minskat sin produktion -  inte som en reaktion på minskad efterfrågan, utan för att de inte kan få tag i de chips eller andra komponenter som de behöver för sin elektronik. 

Sedan början av 2020 har covid-19 haft stora effekter på produktionen, ibland positiva men oftast negativa. Och nu, precis när Europa och resten av världen återhämtade sig från de förödande två åren av pandemin, kommer en ny tragedi – kriget i Ukraina. 

När Martin Wiesweg, vd för Polymers EMEA vid konsultbyrån IHS Markit, i mars diskuterade situationen i vår omvärld framhöll han att krisen, förutom att orsaka en humanitär katastrof, starkt påverkar plastbranschen i termer av kostnadsinflation, försämring av utbudet, flaskhalsar i kedjan, inklusive energiförsörjning, samtidigt som det höjer spöket av efterfrågechock mitt i rädslan för global stagflation. 

-På kort till medellång sikt kan Europa potentiellt få uppleva en minskad efterfrågan på polymerer, säger Martin Wiesweg idag till K-mässans kommunikationsavdelning. 

Även Thorsten Kühmann, generalsekreterare för Euromap, Europas sammanslutning för tillverkare av plast- och gummimaskiner, säger att det segmentet tvingats dra ner på sina förväntningar. I mars tidigare i år uppgav han att medlemsföretagens orderböcker var "fyllda till brädden”, men även här han man fått dra ner på prognoserna till följd av en ökad osäkerhet med stigande priser och det pågående kriget i Ukraina. 

Stefan Engleder, vd för Engel Austria lyfter fram materiella flaskhalsar som den för närvarande största utmaningen för tillverkaren av formsprutningsmaskiner. Gerd Liebig, för Sumitomo Demag, en annan tillverkare av formsprutningsmaskiner, anser att situationen med coronaviruset haft en tydlig inverkan på efterfrågan, men förväntar sig en snabb återhämtning på grund av företagets styrka i affärsstrategi.  

- Efterfrågan fortsätter att öka på helelektriska modeller, och vi räknar med att detta förhållande kommer att fortsätta att öka, säger Gerd Liebig.  

De europeiska polymerproducenterna kämpar på även de och gör stora ansträngningar för att förbättra hållbarheten för sina produkter.  

- Att bli klimatneutralt till 2050 kräver att industrin går igenom en djup omvandling på en relativt kort tidsram, särskilt med tanke på att vissa tekniker som ska göra våra processer helt koldioxidfria fortfarande befinner sig i tidiga utvecklingsfaser, säger Richard Roudeix, vice vd för LyondellBasell affärsområde Olefins & Polyolefins Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien.  

Han uppger vidare att LyondellBasell tror att alternativ regeringspolitik och frivilliga åtgärder är mer effektiva än att förlita sig unikt på nationella skatter för att uppnå miljömål. Roudeix föreslår att en avgift baserad på en produkts återvinningsbarhet skulle kunna användas för att finansiera förbättringar av infrastruktur och program för plaståtervinning. 

Liknande kommentarer kommer från Sabic som under 2019 lanserade certifierade cirkulära polymerer framställda genom att återanvända använd plast. 

- Verkligheten är att det för närvarande finns en större efterfrågan på återvunnen plast än vad som finns tillgängligt, säger en representant för Sabic. Tillverkare måste hitta ett sätt att skala upp för att skapa verklig förändring. 

Från BASF, som likt Sabic har en bred palett av plast riktad till flera marknader, säger en representant:  

- Vi förväntar oss att plast kommer att spela en avgörande roll för att uppnå EU:s nettonollutsläppsmål genom att hjälpa till att leverera utsläppsbesparingar för nyckelsektorer som bygg-, bil- eller livsmedelsförpackningar. Vi strävar över hela världen för att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till 2050. Dessutom vill vi minska våra utsläpp av växthusgaser världen över med 25 procent till 2030 jämfört med 2018. 

Polykarbonat- och polyuretantillverkande Covestro har dock en av de djärvaste strategierna bland alla polymerleverantörer. Dess mål är att ha nettonollutsläpp för scope 1 och 2 (relaterade till sin egen produktion och externa energikällor) senast 2035. 

- Under och bortom vad som förhoppningsvis kommer att bli tillfälliga kriser (Covid och Ukraina), förblir världen fast fokuserad på cirkularitet, plastföroreningar och miljöläckage, säger Martin Wiesweg på IHS Markit. Satsningen på cirkularitet kommer att stimulera innovation inom kemisk återvinning, och hjälpa till att ge den kommersiell lönsamhet i världsskala som tillsammans med mekanisk återvinning som stadigt kommer att ersätta jungfrulig plast, avslutar Wiesweg. 

Källa: Messe Düsseldorf

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078