23948sdkhjf

Metod ska säkerställa återvinning av sjukhusplast

- Metoden skall vara framtagen och publicerad senast mars 2023, säger Kristin Geidenmark Olofsson, chef för regulatoriska och strategiska frågor vid Trioworld Group, till Plastforum.

Ett forskningsprojekt som IVL genomför tillsammans med plastfilmtillverkaren Trioworld syftar till att ta fram en metod som ska utvärdera och säkerställa steriliseringsegenskapen i plaståtervinningsprocessen.

På sikt skulle detta kunna leda till att också klassificerat avfall från sjukvården kommer att kunna återvinnas på ett säkert sätt. Därmed skulle förbrukningen av ny plast minska, liksom klimatpåverkan. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det finns en stor potential i att återvinna mer av den plast som används i sjukvården eller i att använda plasten i så kallade stängda loopar, där plastmaterialet används i samma applikation flera gånger och på så sätt behåller materialets kvalitet. Men man behöver säkerställa att de återvunna produkterna är säkra och klarar de hygienkrav som ställs i vården, säger Alexandra Maria Almasi, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under 2021 har plastfilmtillverkaren Trioworld i samarbete med ett större sjukhus genomfört ett pilotprojekt för att utvärdera insamling och återvinning av oklassificerade skyddsförkläden. Använda skyddsförkläden har samlats in och dessa har sedan gått till sortering och nedsmältning för produktion av ny plastfilm och nya skyddsförkläden. Ambitionen har varit att skapa ett cirkulärt flöde i syfte att minska förbrukningen av ny råvara och klimatpåverkan.

Trioworld har byggt en helautomatiserad linje för tillverkning av förkläden och kan idag leverera 230 miljoner skyddsförkläden per år, plus cirka tio miljoner skyddsrockar av plast. Enligt en livscykelanalys som företaget låtit göra kan återvinning av dessa plastprodukter minska koldioxidutsläppen med upp till 60 procent beroende på avstånd för insamling, sortering, rengöring och val av teknik.

I det nya, fristående forskningsprojekt som IVL ska genomföra tillsammans med Trioworld, ska man ta fram en metod för att säkerställa steriliseringsegenskapen i plaståtervinningsprocessen. Projektet kommer att arbeta med LDPE, vilket används till engångsförkläden och bygger vidare på det arbete som gjorts i pilotprojektet i Stockholm.

Tester ska sedan genomföras både i laboratorieskala och på två av Trioworlds anläggningar i Sverige för att fastställa processparametrar som sedan ska ligga till grund för en ny standard för sterilisering. Metoden och standarden kommer sedan kunna användas av flera aktörer inom plastindustrin.

- Metoden skall vara framtagen och publicerad senast i mars 2023, säger Kristin Geidenmark Olofsson, chef för regulatoriska och strategiska frågor vid Trioworld Group, till Plastforum.

Vidare säger hon att metoden kommer att ligga till grund för den standard som ska tas fram. Hennes uppskattning är att det kommer att ta två till tre år innan den är publicerad.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094