23948sdkhjf

Så ska behovet av importerade insatsvaror minska

En allt större del av Sveriges export försörjs av inhemsk produktion. Stora förändringar i de globala värdekedjorna visade sig redan innan coronakrisen och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det visar en ny rapport från Teknikföretagen.

– Mönstret vi ser i Sverige följer det vi ser i andra länder. En minskad andel import står för värdet av exporten. Mer och mer av de tjänster och varor som industrins export kräver produceras inhemskt, säger Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen i ett meddelande.

Rapporten visar att exportindustrins globala värdekedjor under åren efter finanskrisen 2008 tagit en ny riktning. Den tidigare uppåtgående trenden mot att dela upp produktionen utmed leverantörskedjor runt om i världen har brutits. Trendbrottet karaktäriseras av att industrins importandel av insatsvaror minskat medan industrins andel inhemsk, direkt produktion ökat.

– Trenden är global. Även exempelvis Kina följer samma mönster. Där bygger man upp egna värdekedjor i regionen och är inte lika beroende av import som tidigare, säger Lena Hagman i meddelandet.

– Importen till Sverige från exempelvis Storbritannien och Euroområdet i stort har fått stå tillbaka för en ökad andel i förädlingsvärdet i svensk export från Kina, Indien, Sydkorea samt länder i östra Europa som Polen, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen med flera.

Tidigare rapporter från Teknikföretagen ska ha lyft fram att en vanlig förklaring till nedkortade globala värdekedjor är att man satsat alltmer på automatisering, artificiell intelligens med flera tekniska lösningar som bidragit till förändrade produktionsprocesser och ökad effektivitet i produktionen. Effekten ska bli minskad världshandel med insatsvaror och mer koncentration av produktionskedjor till regioner. Och inhemsk, direkt produktion i flera industribranscher i Sverige har ökat sin andel av branschens inhemska produktion under senare år, skriver Teknikföretagen.

– När vi nu kan följa upp med uppdaterad statistik till och med 2019 ser vi att industrin stärkt och ökat sambandet med inhemska leverantörer under konjunkturuppgången 2017-2018. Ökad efterfrågan på exportindustrins produkter under denna period ledde till ökad användning av insatsvaror och tjänster från inhemska leverantörer i Sverige, säger Lena Hagman i meddelandet.

Mycket talar för att industri i Sverige även efter 2019 fortsatt att utveckla tekniken kring produktionsprocesser som minskat behovet av att importera vissa insatsvaror, skriver Teknikföretagen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109