23948sdkhjf

Metod för förebyggande av brännmärken på sprutgodset

Japanska Polyplastics, global leverantör av konstruktionsplaster, har identifierat ett antal lösningar för att hjälpa formsprutande företag att identifiera och begränsa förekomsten av gasbrännskador under formsprutningsprocessen.

För att analysera och förebygga fenomenet använder företaget sin testmetod Gas Investigation Method in Injection Molding (GIMIM). 

Gaser som uppstår under formsprutningsprocessen har ingenstans att ta vägen och komprimeras således, vilket kan resultera i en het, bränd plastyta. I sina studier undersökte Polyplastics tekniker först den gas som härrör från energiförlusten vid injektionstillfället.  Dysorna på typiska formsprutningsmaskiner har en sådan struktur att energiförlust kan uppstå på grund av formen, uppger Polyplastics.

Potentiella lösningar kan vara att sänka insprutningshastigheten, använda flera ingötskanaler eller kaviteter, och öka storleken på ingötet och dysan.  

För att förhindra en ojämn värmeöverföring i injektionsskruven föreslår företaget att man undviker formsprutningsmaskiner som är alltför stora i förhållande till de artiklar som ska formsprutas, reducerar cylinderns temperatur och undviker form-kontaktsprutning, så att värmeförlust från verktyget inte uppstår. 

Med GIMIM-metoden har företaget även fastställt att ventiligensättning orsakas av ett komplext förhållande mellan volymerna av låg- och högkokande ämnen och den totala volymen av substanser i sönderdelningsgasen.

Korrigerande åtgärder kan vara att sänka cylinderns temperatur och använda en trasa eller liknande för att frekvent avlägsna torka bort de avlagringar som lätt fastnar på ventilerna under formsprurtningsprocessen. 

Med GIMIM-metoden har teknikerna även lyckats verifiera renkörningsprocessen. Enligt företaget så har det fram till nu inte funnits någon bra metod för att verifiera effekterna av renkörning förutom visuell bekräftelse efter att ha aprutat många skott av material. Då testverktyget kan detektera ämnen i enheter av ppm kan det även användas för att verifiera om renkörningsprocessen genomförts korrekt, endast genom ett litet antal maskinskott.  

Källa: Polyplastics-global.com

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109