23948sdkhjf

Svenska bolag drabbas av plastbristen

Plastforum har tidigare rapporterar om det att det rådande läget gällande brist på plastråvara i Europa och resten av världen. Ikem rapporterar nu detsamma och rapporterar om kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter.

Enligt Ikem är problemet så stort att det finns risk att svenska plastbearbetande företag kan tvingas stänga ner delar av sin produktion.

Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade. 

Från Tyskland rapporterar Industriföreningen för plastförpackningar, IK - Industrie­vereinigung Kunststoffverpackungen, att 80 procent av de tyska tillverkarna av plastförpackningar, bedömer att deras produktion redan nu är begränsad av plastråvarubristen. De menar också att de kan få svårt att leverera, samt att de förväntar sig att plastråvarubristen kommer att fortsätta eller till och med förvärras de kommande veckorna. 

Företag bland Ikem:s medlemmar känner en oro för att de kan komma att tvingas stänga ner sin produktion på grund av brist på material eller för att det helt enkelt blir för dyrt att producera. 

-Allra tuffast är det för de företag som brukar köpa in sina material löpande via spotmarknader, men även de som bundit upp sig på längre leveransavtal har svårt att få de volymer man önskar som det ser ut just nu, säger Henrik Oxfall, ansvarig för plastbearbetningsfrågor på Ikem 

Efterfrågan på plastråvara ökade kraftigt, mycket mer än förväntat, under slutet av 2020. Sedan dess har efterfrågan stadigt ökat vilket drivit upp priserna. Stora volymer råmaterial producerat i USA och Saudi Arabien har omdirigerats till den asiatiska marknaden istället för att nå den europeiska marknaden. 

-Det finns för närvarande ett onormalt högt antal deklarerade Force Majeure från de företag som producerar plastråvaran och primärprodukterna till plasterna. För två veckor sedan handlade det om ett 30 tal aktiva Force Majeure vilket är 3 gånger så många som för ett halvår sedan. En majoritet av dessa berör produktionen av polyolefiner. 

Anledningen till det höga antalet Force Majeure är många men orkansäsongen i höstas som drabbade raffinaderier samt den extrema kylan och de omfattande elproblemen i Texas i början av året är två viktiga orsaker, skriver Ikem. 

För närvarande råder det också en obalans i transportsystemet på grund av förändrade transportmönster på grund av covid-19. Tomma fraktcontainrar finns inte där de behöver vara. De kan befinna sig på någon helt annan plats än där materialet som ska transporteras finns. Då fungerar inte leveranserna. 

-Allt det här tillsammans har resulterat i den besvärliga situation vi nu står inför. Någon prognos för hur länge problemet kommer kvarstå finns i dagsläget inte. Grundorsakerna är så komplexa och varierande i sin natur. Klart är i alla fall att företagen behöver förbereda sig på att det kommer fortgå i någon omfattning under våren, avslutar Henrik Oxfall. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Förväntningarna på nyförsäljning är stor
Hållbar modell som ligger i tiden
Extrudern för kompoundering på plats
Masterbatchserie för E&E
Kapacitet finns för mer elektronikplast
Fågelfjädrar testas för framtidens bioplast
Andra Nordiska Medier
Process Nordic
Recycling
Packnet

Sänd till en kollega

0.125