23948sdkhjf

Trelleborg avyttrar ännu en verksamhet

Bolaget har avkonsoliderats från och med den 1 mars 2021.  

Trelleborg AB har slutfört avyttringen av sin offshoreverksamhet i brittiska Skelmersdale. Köpare är personer i ledande positioner för den avyttrade verksamheten i Storbritannien. Det avyttrade bolaget hade en årlig försäljning om cirka 580 MSEK under 2020. 

Det brittiska bolaget utvecklar och tillverkar bland annat flytelement som används vid undervatteninstallationer till havs men också krökförstyvningar, kabelskydd och böjningsbegränsare som används för att säkra, styra och skydda kablar i vatten mot kraftiga rörelser.  

I och med avyttringen minskar Trelleborg sin exponering mot segmentet offshore olja & gas till cirka 3,0 procent av den totala nettoförsäljningen.  

Övriga offshoreverksamheter inom Trelleborgs rapporteringssegment Verksamheter under utveckling berörs inte av avyttringen. Koncernen har dock goda förhoppningar att kunna avsluta den strategiska översynen av de resterade delarna av offshoreverksamheten inom en relativt snar framtid. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078