23948sdkhjf

Experter till EU: Undvik nedbrytbar plast i naturen

De flesta av dagens biologiskt nedbrytbara plaster kommer inte att brytas ner spontant i naturen, under rimlig tid. Därför ska man hellre använda och återanvända plastpåsar än välja nedbrytbar plast. Återvinning är också bättre än kompostering.

Det är några av budskapen från en grupp europeiska forskare som nyligen tog fram rapporten Biodegradability of Plastics in the Open Environment, i syfte att ge EU-kommissionen vetenskapligt stöd för ett nytt ramverk för biologiskt nedbrytbar plast.

– Jag tror att det viktigaste budskapet är att biologiskt nedbrytbar plast har en roll att spela för att minska ansamlingen av plast i den öppna miljön, men bara i vissa specifika applikationer, säger Antal Boldizar, professor vid Chalmers, som forskar om miljöanpassade tekniska polymerer och är en av författarna bakom rapporten.

Nedbrytbar plast skulle kunna ersätta konventionell plast och därigenom göra nytta inom exempelvis jordbruk och fiske när plasten är svår eller dyr att få bort ur miljön. Fyrverkeripjäser är en annan intressant applikation.

– I andra fall, inklusive engångsförpackningar och plastpåsar, skulle det troligen vara bättre att minska mängden plast vi använder, eller att återanvända den, återvinna den eller kompostera den i industrianläggningar där så är möjligt.

Problemet med biologisk nedbrytning av plaster är att det oftast kräver mycket specifika förhållanden. Exempel på sådana är rätt temperatur och förekomst av rätt mikroorganismer i rätt mängd. Att märka plastartiklar som ”biologiskt nedbrytbara” utan att förklara vilka förutsättningar som krävs för att de ska brytas ned biologiskt orsakar idag förvirring hos konsumenter och andra användare. Denna förvirring kan leda till förorening av avfallsflöden och faktiskt till ökad förorening eller mer skräp.

Rapporten har därför tre huvudbudskap till politiker och myndigheter:

  • Begränsa användningen av biologiskt nedbrytbar plast i den öppna miljön till specifika applikationer för vilka minskning, återanvändning och återvinning inte är möjlig snarare än som en lösning för olämplig avfallshantering eller skräp
  • Ta fram enhetliga standarder för testning och certifiering för att förverkliga de potentiella miljöfördelarna jämfört med konventionell plast
  • Se till att relevanta målgrupper får korrekt information om den biologiskt nedbrytbara plastens egenskaper, lämpligaste användning och begränsningar, och hur den ska tas om hand.

En länk till EU-rapporten hittar du här.

Artikeln är en del av vårt tema om Klimatsmart.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094