23948sdkhjf

Omsättning och resultat backade

Trelleborg redovisar en lägre omsättningen för Q3 jämfört med samma period 2019. Det kvarstår fortfarande flera konsekvenser från den pågående pandemin, uppger företaget. 

Det efter förutsättningarna stabila resultatet har åstadkommits genom ett starkt fokus på operationell excellens, vilket inbegriper strikt kostnadskontroll och god prisdisciplin på samtliga nivåer inom koncernen, uppger Trelleborgs vd Peter Nilsson.

Under årets tredje kvartal uppgick Trelleborg AB omsättning till 7 743 miljoner kronor, en minskning med 12 procent från Q3 2019 då omsättningen låg på 8 828 miljoner. Här ska valutakursförändringar ha påverkat negativt med 5 procentenheter.

Även rörelseresultat och det operativa kassaflödet minskade - dock inte lika stort. Rörelseresultatet minskade med 4 procent till 999 miljoner (1 036 miljoner) och det operativa kassaflödet minskade med 1 procent till 1 391 miljoner (1 412 miljoner).

Efterfrågan under kvartalet förbättrades stegvis inom flertalet marknadssegment, vilket enligt bolaget sannolikt var en kombination av en underliggande förbättring och en viss uppdämd efterfråga orsakad av nedstängningar under tidigare kvartal.

Trots en ökad efterfrågan ser Trelleborg en fortsatt osäkerhet inför Q4 2020, och flera konsekvenser av den pågående pandemin kvarstår.

Inte minst inom segmentet olja & gas ser vi ett tuffare klimat under årets fjärde kvartal, och en återhämtning inom flygsegmentet ligger längre in i framtiden. Vi fortsätter att anpassa oss efter ständigt förändrade förutsättningar, och vi gör det bra. Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan för det fjärde kvartalet kommer vara i nivå med det tredje kvartalet, uppger Peter Nilsson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094