23948sdkhjf

Exporten vänder uppåt igen

Under Q2 har exporten av formsprutningsmaskiner ökat i Nordamerika, enligt statistik som sammanställts av organisationen Plastics Industry Association (Plastics).  

Det preliminära uppskattade leveransvärdet från rapporterande företag uppgick till 263,4 miljoner dollar. Detta är en ökning med 4,0 procent jämfört med första kvartalet 2020, då försändelsevärdet minskade med 19,8 procent jämfört med kvartalet dessförinna. 

Leveransvärdet gällande enkel- och dubbelskruvsextrudrar minskade med 35,8 respektive 30,1 procent under andra kvartalet. Däremot ökade leveranserna av formsprutningsutrustning ökade med 11,4 procent jämfört med första kvartalet, men minskade med 8,5 procent jämfört med motsvarande kvartalet i fjol. 

-Även om leveranserna av plastmaskiner fortfarande är lägre än föregående kvartal överensstämmer ökningen under andra kvartalet med den gradvisa förbättringen av den amerikanska ekonomin, säger organisationens chefekonom Perc Pineda. 

I sin kvartalsundersökning frågar organisationens statistikenhet (CES) också  plastmaskinleverantörerna om dess nuvarande marknadsförhållande och förväntningar på framtiden. Här svarar 40 procent av de tillfrågade att de förväntar sig att förhållandena antingen förbättras eller håller fast under tredje kvartalet. Vid motsvarande undersökning under årets första kvartal var det endast 18,5 procent som kände sig lika säkra på detta. 

Sett 12 månaderna framåt, förväntar sig 24 procent av de tillfrågade att marknadsförhållandena är stabila eller bättre, vilket är fler än under förra kvartalsundersökningen.  

Totalt sett så uppgick exporten av formsprutnings- och extrudermaskiner under andra kvartalet till 289 miljoner dollar, vilket är en minskning med 21 procent från motsvarande kvartal i fjol. Importen ökade med 15 procent till 649,5 miljoner dollar, vilket resulterade i ett handelsunderskott på 360,5 miljoner dollar, 9 procent lägre än under andra kvartalet förra året. 

Kanada och Mexiko är fortfarande de länder som importerar mest utrustning från Nordamerika.  

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094