23948sdkhjf

Celanese säljer sin andel i samriskbolaget

Daicel Corporation har köpt Celanese 45 procentiga andel i det tidigare gemensamma plastteknikföretaget Polyplastics.

Prislappen uppges vara 1,575 miljarder USD motsvarande 14.75 miljarder SEK. 

Köparen, Daicel Corporation med huvudkontor i Japan, kommer därmed att äga 100 procent av Polyplastics. 

Celanese planerar att använda de intäkter som erhållits från transaktionen till att bland annat investera i organisk tillväxt och fortsätta sin kapitalimplementeringsstrategi. 

Sedan Celanese gick in på den asiatiska marknaden för ett halvt sekel sedan har dess konstruktionsmaterialverksamhet vuxit väsentligt i regionen. Avyttrandet av Polyplastics kommer möjliggöra framtida tillväxt, större kundutveckling och expansionsmöjligheter på ett samtida sätt, skriver Celanese i ett pressmeddelande.  

Vidare uppger Celanese att företaget kommer att fortsätta att konkurrera med Polyplastics (Daicel) på marknader och regioner där det finns överlappande produktlinjer. 

-Celanese konstruktionsmaterialverksamhet är väl positionerad för att fortsätta sin tillväxtbana när vi ökar investeringarna i ny produktutveckling för att betjäna kundernas efterfrågan i tillväxtsegment och viktiga geografier, säger Tom Kelly, vice vd för Celanese konstruktionsmaterialverksamhet. 

-Vi kommer att fortsätta att investera i produktutvidgning för att tillgodose den växande efterfrågan inom applikationer som 5G, avancerad mobilitet, medicinska/farmaceutiska och hållbara material. Vi planerar också att utöka vår produktionskapacitet och främja vår handels- och industrikapacitet i Asien för att möta den snabbt växande efterfrågan i regionen, fortsätter Kelly 

Celanese och Daicel har sedan 1964 haft ett gemensamt ägande (45/55) av samriskbolaget Polyplastics. Polyplastics tillverkar och marknadsför konstruktionsmaterial som polymetylmetakrylat sampolymerer (POM), flytande kristallpolymer (LCP) och polyfenylensulfid (PPS). 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095