23948sdkhjf

Ny metod kan ge bioplaster snabbare marknadsaccess

Sveriges forskningsinsitut Rise har tillsammans med partner från fordonsindustrin tagit fram en metod för att enklare bedömma hållbarheten hos nya biobaserade plastmaterial.  

Metodensom sammanfogar både funktionalitet och miljöpåverkan, har utvecklats för fordonskomponenter men kan få bredare användning och leda till att biobaserade plaster snabbare kommer ut på marknaden, skriver Rise i ett pressmeddelande.  

Metoden ingår i testbäddsprojektet ”Framtidens hållbara material”, vars syfte har varit att underlätta för industrin att bedöma om nya biobaserade plastmaterial kan användas i krävande applikationerMetoden gör det lättare att arbeta med hållbarhetsaspekter i materialvalen eftersom livscykelanalys (LCA) tas in tidigt i produktutvecklingen.

 -Metoden bygger vidare  industrins principer för materialval, men parallellt med att granska förutsättningar och vad materialet faktiskt klarar av får man också med sig klimatpåverkanperspektivetMetoden är ett systematiskt arbetssättett verktyg och beslutsunderlag som kan hjälpa industrin att  en helhetsbild i bedömningarna av nya material, säger Katarina Lorentzon vid Riseen av forskarna i projektet.

Martin Bohlén, Risesom har projektlett arbetetbetonar vikten av att kunna visa att de mer miljömässiga alternativen uppfyller alla kvalitetskrav.

 – Det finns en generell efterfrågan  biobaserade material, men för att de ska bli intressanta på marknaden måste det gå att garantera att de är likvärdiga eller bättre än traditionella material, säger han. 

Metoden har utvecklats för att användas för fordonskomponenter i krävande miljöer, exempelvis i motorrumskonsoler som behöver klara höga temperaturer, eller interiöra komponenter där det finns både estetiska och säkerhetsmässiga krav 

– Metoden och principerna är  pass generella att de med lika modifieringar skulle kunna användas för andra områden och produkter, säger han.  

metoden ingår olika steg som pekar ut vilka förutsättningar och egenskaper som måste undersökas och i vissa fall verifieras via tester eller beräkningar. Det handlar om allt ifrån de legala och marknadsmässiga förutsättningarna till råvarutillgång och pris. Desutom integreras hållbarhetsaspekter och olika metoder för att undersöka dessa.  

Projektet avslutas sommaren 2020 för att övergå i en permanent testbädd med planerad start vid årsskiftet 2020/2021. Metoden kommer då att användas i en permanent testbädd för hållbara plastmaterialFörhoppningen är att den blir en ”one-stop-shop”-lösning för tillverkare och användare av plastmaterial i avancerade tillämpningar. 

Källa: RISE

Artikeln är en del av vårt tema om Klimatsmart.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.14