23948sdkhjf

Världens investeringsländer – Sverige på plats 15

En internationell undersökning gjord av Kearney placerar Sverige på plats 15 i världen när det gäller framtida företagsinvesteringar. Undersökningen visar också ett ökande förtroende för Sveriges ekonomi.

Det internationella managementkonsultföretaget Kearney har gjort en undersökning bland ledningar i större företag över hela världen. Resultatet visar att Sverige har en stark position hos utländska investerare och placerar sig på plats 15 i världen.

Sveriges resultat ökar 2020 till 1,81, jämfört med 1,55 förra året, och i topp ligger USA följt av Kanada och Tyskland.

Tilltron till svensk ekonomi är hög. Där ligger vi på plats fem i jämförelsen. 45 procent är optimistiska jämfört med 5 procent som är pessimistiska.

– Indexet visar att Sverige är ett attraktivt land för företagsinvesteringar. Vi ser det också genom att företagen gärna testar nya modeller och koncept på den svenska marknaden, säger Jonatan Matsson, Sverigechef på Kearney.

En förklaring till Sveriges placering är pålitliga myndigheter, hög produktivitet och ett mycket gott innovationsklimat. Satsningarna i Sverige på elfordonstillverkning lyfts fram särskilt och att vi är ett frihandelsvänligt land.

– Många undrar säkert hur coronasmittan och Sveriges avvikande strategi kan komma att påverka denna bild. Inte så mycket blir mitt svar. Vår ekonomi påverkas som andra länders, men investeringsbeslut tas med mer långsiktiga perspektiv där Sverige fortfarande står sig väl, fortsätter han.

Enligt Jonatan är det viktiga framåt att både företagsledningar och beslutsfattare förstår vilka faktorer det är som ligger bakom företagens investeringsbeslut.

Kearneys investeringsindex görs årligen bland företagsledningar som bedömer olika marknaders attraktivitet för investeringar de närmaste tre åren. 516 företagsledare från Europa, Asien och Amerika har besvarat frågor och deras svar räknas om till ett index.

Resultatet från Kearnyes investeringsindex:
Enbart de 25 högst rankade länderna i världen redovisas.

Placering

Land

Förändring från 2019

1

USA

0

2

Kanada

+1

3

Tyskland

-1

4

Japan

+2

5

Frankrike

0

6

Storbritannien

-2

7

Australien

+2

8

Kina

-1

9

Italien

-1

10

Schweitz

+3

11

Spanien

0

12

Singapore

-2

13

Nya Zeeland

+6

14

Nederländerna

-2

15

Sverige

0

16

Belgien

+2

17

SydKorea

0

18

Irland

+2

19

Förenade Arabemiraten

Deltog ej 2019

20

Danmark

-6

21

Portugal

Deltog ej 2019

22

Brasilien

Deltog ej 2019

23

Finland

0

24

Norge

0

25

Taiwan

-3

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078