23948sdkhjf

Kräver stöd till plaståtervinnarna

Den europeiska branschorganisationen EuRIC kräver nu åtgärder för att stödja plaståtervinningen i Europa. 

EuRIC, The European Recycling Industries Confederation, kräver nu åtgärder för att stödja plaståtervinningsindustrin i Europa som EuRIC menar har drabbats hårt av Covid-19 pandemin som i sin tur lett till sänkta oljepriser och därmed en kraftig nedgång i priserna på jungfrulig plast.

– Kostnadsstrukturen och koldioxidavtrycket för jungfrulig och återvunna polymerer är helt annorlunda, men de tävlar på samma prisnivå, säger Paul Mayhew, ordförande för EuRICs sektion för plaståtervinning (EPRB). 

Han menar att om inte något görs äventyras den ekonomiska livskraften för många plaståtervinningsanläggningar i hela Europa oavsett om de är aktiva inom plastförpackning  eller konstruktionsmaterial.

Den enda positiva utvecklingen avser livsmedelsklass r-PET, som tack vare målen för återvunnet innehåll som fastställts i EU:s direktiv om engångsplast "Single Use Plastic Directive". har klarat sig med stabil efterfrågan och pris, helt oberoende av sjunkande priser på olja och jungfruligt material.

För att klara krisen kräver EuRIC följande: 

  • Systemiskt stöd i medlemsstaterna till plaståtervinningsindustrin, särskilt för att stimulera efterfrågan på återvunnet material.
  • Obligatoriska mål för återvunnet innehåll i EU för plast som vanligen används i produkter. Detta för att stimulera efterfrågan på återvunnet material och säkra investeringar för att öka kapaciteten och skapa arbetstillfällen i Europa.
  • Incitament, vare sig de är marknads- eller skattebaserade, för att jämna ut prisskillnaden mellan jungfrulig och återvunnen plast proportionellt mot den väl dokumenterade koldioxid- och energibesparingen från återvinning av plast.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094