23948sdkhjf

Historiskt svag orderingång – värre än finanskrisen

Teknikföretagens konjunktursbarometer för andra kvartalet visar omfattningen av det negativa utfall som förväntats. Order från både exportmarknaden och från Sverige minskar i den största omfattningen sedan mätningarna startade i början av 1990-talet.

Majoriteten av företagen befinner sig i ett ansträngt läge, inte minst leverantörer till maskin- och fordonsindustri. Andelen företag med brist på arbetskraft minskar kraftigt, och erfarenhetsmässigt och genom den uppkomna affärssituationen följer nu en våg av uppsägningar på grund av arbetsbrist, trots omfattande korttidsarbete.

Med undantag för en handfull branscher som har en något positiv efterfrågan, visar utfallen siffror som aldrig tidigare uppmätts eller är i nivå med finanskrisen 2008-2009.

Orderingången för transportmedelsindustrin och leverantörer till fordonsindustrin minskar för drygt nio av tio företag. I metallvaruindustrin minskar orderingången i den största omfattningen sedan mätningarna startade, och order för maskinindustrin och dess leverantörer indikerar en nära kollaps i internationell efterfrågan på investeringsvaror.

Maskinindustrin
Under andra kvartalet fortsätter orderingången minska för maskinindustrin och självfallet i högre omfattning än närmast föregående kvartal. Minskad orderingång i tilltagande omfattning visar den största delbranschen maskiner för industrin, för metall- och mineralutvinning, samt för anläggningssektorn.

Hela tre fjärdedelar rapporterar minskade order. Rapporteringen rörande orderstocken för maskinindustrin sammantaget minskar till index 89,7 mot index 97,2 föregående kvartal.

Leverantörer maskinindustrin
För leverantörer till maskinindustrin minskar orderingången markant. En handfull företag rapporterar ökad orderingång medan hela 90 procent redovisar minskad orderingång. Index för orderstockens storlek ligger på index 81,7 (normalnivå = 100) och därmed på samma nivå som under finanskrisen 2009.

Metallvaruindustrin
Orderingången som ökade något under första kvartalet minskar nu i den största omfattningen sedan mätningnarna startade för 27 år sedan. Delbranschen specialiserad på omformning, ytbehandling och värmebehandling med mera redovisar en dramatisk minsking i order. Hela 94 procent rapporterar minskad orderingång.

Utfallet i orderstocken för metalleverantörer är med index 84 den lägsta på elva år. Detta index följer motsvarande index i Tyskland relativt väl.

Leverantörer till fordonsindustrin
Det finns i stort sett inget positivt att rapporera för leverantörer till fordonsindustrin. En handfull företag redovisar ökade order medan hela 97 procent redovisar en minskad sammantagen orderingång. Index för orderstocken hamnade på 71 andra kvartalet vilket är det sämsta utfallet sedan finanskrisen 2009.

Transportmedelsindustrin
Transportmedelsindustrin är den delbransch som påverkats mest av pandemin. Inget företag rapporterar ökad orderingång från exportmarknaden och hela 94 procent rapporterar minskad orderingång. Detta är unikt och har aldrig tidigare inträffat. Index hamnade på 77,7 (normalindex = 100). En så låg nivå inträffade senast 2009.

Instrument- och elteknisk industrin
Tillverkare av elmaskiner/elapparatur redovisade en närmast oförändrad orderingång under första kvartalet, men minskar nu något andra kvartalet.

Minskad orderingång i samma negativa omfattning som under finanskrisen för elva år sedan rapporterar leverantörer till elteknisk industri. Efterfrågan för instrumentindustrin är relativt hög. Orderingången ökar, om än inte i samma omfattning som föregånde kvartal.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078