23948sdkhjf

Så har Covid-19 påverkat plastindustrin i Europa

Försäljningen sjönk för merparten av Europas plastbearbetande företag i april, men nordiska plastföretag drabbades i jämförelse inte lika hårt.  

Covid-19 har påverkat den europeiska plastindustrin på olika sätt. Mer än tre fjärdedelar av de plastföretag som PIE – Plastics Information Europe, har varit i kontakt med rapporterar en lägre försäljning under april jämfört med motsvarande period i fjol. Ungefär hälften av företagen rapporterar om en försäljningsminskning på minst 20 procent. Samtidigt uppger en majoritet av de tillfrågade att pandemin medfört att den offentliga bilden av plast påverkats i positiv riktning. 

PIE genomförde sin snabbundersökning gällande affärsresultat i maj 2020, för att få en inblick i affärstrender inom den europeiska plastindustrin under coronavirus-pandemin. De aktuella resultaten baseras på data från 155 deltagare från 29 länder. 

Bland de plastbearbetande företag som rapporterar en lägre försäljning under april jämfört med samma månad i fjol, tycks det som att de minsta företagen drabbas hårdare - från 20 upp till 60 procent försäljningsnedgång. Medelstora och stora företag rapporterar om en försäljningsnedgång upp till cirka 45 procent.  

Sett ur ett regionalt perspektiv sticker de nordiska länder ut. Nästan hälften av de tillfrågade nordiska företagen rapporterar om en högre försäljning jämfört med april förra året.  

Den grupp inom plastindustrin som tycks ha drabbats värst är de plastförädlade företagen (kompounderare). Här rapporteras det om en försäljningsminskning om upp till 72 procent. De som levererar kompound mot förpackningssektorn har dock klarat sig bäst. Här rapporteras det istället om en ökad försäljning om cirka 40 procent.  

Sett till den nuvarande orderingången så ser det allmänna läget i den ekonomiska ekonomin mellan sektorer och regioner, inte heller så lovande ut över sommarmånaderna. Endast 16 procent av de tillfrågade förväntar sig en ökning av kundorder under andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Cirka 40 procent av företagen förväntar sig att ordervolymen under nästa kvartal kommer att vara minst 20 procent lägre än motsvarande period i fjol.

Plastkonverterare som är involverade med förpackningar verkar vara mest optimistiska. Här spås en nästan 40 högre orderingång under andra kvartalet 2020, medan övriga plastproducenter verkar mycket mer pessimistiska när det gäller orderingången framgent. 

Före krisen var de tre viktigaste frågorna för den europeiska plastindustrin:  försäljningspriser, försäljningsvolym och materialkostnader. Endast försäljningsvolymen har överlevt denna nivå under krisen och flyttat till toppositionen (75 procent). Den andra och tredje huvudfrågan är nu leverantörernas leveransförmåga (55 procent) och logistik (49 procent) - vilket belyser effekterna som nedstängningar, gränskontroller och andra problem som drabbat plastföretagen. 

Engångsplastartiklar som medicinska masker och en del livsmedelsförpackningar används nu i samma mening som ordet ”väsentligt” och värderas för sin roll att förhindra spridning av coronavirus. Allmänheten ser nu på plast med avseende på de egenskaper som alltid funnits - material för skydd, hygien och medicinska förnödenheter - men som fram tills nu överskuggats av föroreningar och nedsmutsning.

Mer än hälften av de företag som deltagit i undersökningen rapporterar att Covid-19-pandemin påverkat den offentliga bilden av plast positivt, medan nästan 40 procent säger att det inte påverkats. Endast sex procent anser att bilden av plast förvärrats till följd av pandemin.  

Källa: Plastics Information Europe

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094