23948sdkhjf

Krisen kan vara en möjlighet för Sverige

Den 6 maj presenterades en färdplan vilken ska ses som ett första steg och förslag på områden vilka ska kunna bidra till samverkansprogram och fördjupa pågående arbete relaterat till svensk industris konkurrenskraft. 

Bakom färdplanen står VinnovaRise och Teknikföretagen, vilka under ett webbinarium presenterade en analys av den svenska industrins behov gällande digitalisering, materialomställning, innovations- och transformationsförmåga samt kompetensförsörjning - sett ur ett nulägesperspektiv och 15 år framåt. 

-Sverige rankas bland de främsta i världen vad gäller forskning, utveckling och innovationskraft. Här spelar industrin en viktig roll, sa Jan-Erik Sundgren ordförande i projektstyrgruppen, inledningsvis.  

Sundgren påtalade vidare att näringslivet i Sverige är och har varit väldigt framgångsriktmen att det liksom hela EU, nu står inför stora utmaningar, såväl av geopolitiska natur och av strukturell karaktär. 

Under regeringens förra mandatperiod initierades ett antal samverkansprogram där fem svenska styrkeområden pekades ut vari staten och industrin investerar tillsammans i framtiden. Dessa program avslutades formellt i maj 2018.  

I juli 2019 beslöt regeringen dock att fortsätta fokusera på samverkan och lanserade fyra nya samverkansprogram. Även dessa bygger på målsättningarna att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft och att möta de stora samhällsutmaningarna. 

Digitalisering och nya hållbara material var dom områden som först identifierades. Därefter har även områden som kompetensförsörjning och AI lyfts fram. 

-Konkurrenskraft långsiktigt kan inte handla om något annat än att det måste vara hållbart. Hållbarhet måste vara kärnan av den framtida konkurrenskraften. Det går heller inte att prata om konkurrenskraft om vi inte pratar om digitalisering och användandet av AI och annan digital teknik, sa Sveriges näringsminister Ibrahim Bajlan 

Stig Larsson, Susanna Winzenburg och Adam Edström, alla från Rise presenterade färdplanen i korthet.  

-När vi utarbetade färdplanen så tittade vi inledningsvis på digital teknik och olika typer av nya material men har sedan breddat detta, framförallt har vi sett att det behövs förbättrade förmågor inom svensk industri, sa Stig Larsson, och tillade att man försökt titta på vad som kommer att behövas på ungefär 15 års sikt.  

För att komma fram till vilka behov som finns inom industrin har de både gjort en omvärldsbevakning men även gjort intervjuer och haft workshops med företagsledare från industrin och organisationer. 

-Vi ser att viljan att samverka för resultat är otroligt stor inom näringslivet, sa Adam Edström. En annan tydlig iakttagelse i vår spaning är även att digitaliseringen är ojämn. Spetsen är fantastisk, men bredden behöver hjälp och stöd. 

-Kompetensfrågan inom industrin har pekats ut som helt avgörande för landets fortsatta position och har på olika sätt lyfts fram av alla som intervjuats inför färdplansarbetet, sa Susanna Winzenburg. I färdplanen bör det därför ingå att identifiera vilka kompetenser som behöver förstärkas inom landet, vilka som behöver attraheras samt hur dessa kan behållas och utvecklas.  

På webbseminariet medverkade även en industripanel i form av Erik Ekudden från Ericsson, Charlotte Brogren från Alimak Group samt Johan Ödmark från SISP, för att tycka till kring färdplanen 

-Kunskapsgapet om vad som krävs för konkurrenskraft är fortfarande stort. Sverige ligger exempelvis inte i framkant vad gäller 5G-utbyggnaden, sa Erik Ekudden. Men förutsättningarna finns. 

-Sverige har en lång tradition av att vara ett ledande innovationsland. Styrkor som vi ska fortsätta att utveckla. Vår förmåga att kunna samverka över olika gränser och tänka tvärsektoriellt är en styrka, sa Charlotte Brogren och betonade att hon var glad över rapporten. 

 -Våra reflektioner till rapporten är man inte får glömma bort innovationsplattformen för våra start-up företag för att få innovationen att fungera, sa Johan Ödmark. De små företagen behöver de stora men de stora behöver även de små företag i sitt ekosystem. 

Avslutningsvis hölls ett panelsamtal mellan Darja Isaksson generaldirektör för Vinnova, Pia Sandvik vd för Rise samt Klas Wåhlberg vd för Teknikföretagen, som summerade dagen. 

-Färdplanen visar på både styrkor och behov i Sverige. Jag anser att cirkulär ekonomi är en naturlig följd av digitalisering, och ser en potential i detta, sa Darja Isaksson. 

-Industrin upplever att det finns en oförståelse från akademin för deras behov. Det behöver vi fundera kring, sa Pia Sandvik.  

-När det handlar om kompetensförsörjning så finns det behov av både spets och bredd och vi har engagerat oss i de projekten, sa Klas Wåhlberg.  

Färdplanen i sin helhet:

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094