23948sdkhjf

Omsättning och vinst starkt påverkad

Elos Medtech rapport för årets första kvartal visar med all tydlighet att pandemin påverkat koncernen starkt. 

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 158,9 MSEK (189,9), en minskning med 16,3 procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 11,9 MSEK (21,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,5 procent (11,3). Resultat efter finansnetto uppgick till 6,6 MSEK (20,6) och resultat efter skatt uppgick till 5,4 MSEK (15,3). 

-Vi gick in i 2020 med koncernens bästa resultat genom tiderna i ryggen. Nu ser vi en markant försäljningsnedgång under kommande halvår, vilken är tydligast inom dental och vi arbetar därför med att ytterligare minimera kostnaderna, kommenterar Jan Wahlström, vd och koncernchef för Elos Medtech.  

Wahlströms nuvarande bedömning är att covid-19 utbrottet kommer att ha en negativ finansiell påverkan på bolaget under hela 2020 och han ser en betydande försäljningsnedgång i kvartal 2 och 3.  

Cirka 200 personer har korttidspermitterats vid två av koncernens sex fabriksenheter.  

-Då utvecklingen är oförutsägbar är det inte möjligt att sia om vilken långsiktig påverkan pandemin kommer att ha på Elos Medtech. Vi följer utvecklingen noga för att kunna fatta snabba och välgrundade beslut. Vårt primära fokus är att säkra våra medarbetares hälsa och jobb samt minimera bolagets finansiella risk, kommenterar Jan Wahlström avslutningsvis. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094