23948sdkhjf

UPPDATERAD: Så hanterar svensk plastindustri pandemin

Vi har frågat ett 20-tal plastbearbetande svenska företag om hur dess verksamhet påverkas av coronavirusepidemin, och vad respektive företag gör just nu för att anpassa verksamheten till det rådande situationen? 

Samtliga företag följer utvecklingen av Covid-19 och Folkhälsoinstitutets rekommendationer gällande hygien, handsprit samt att stanna hemma vid sjukdom.

Merparten av de tillfrågade företagen uppger att de låtit de medarbetare som har möjlighet, arbeta från hemmet. Resor i tjänsten är inställda, kursdeltagande lika så samt att antalet interna möten har begränsats. Flertalet av företag har även infört vissa restriktioner gällande besök till dess anläggning. Samt att speciella rutiner införts vid lasting och lossning av bilar. 

Några av företagen har fortfarande en stark orderingång. Ett bolag säger att inte någon av dess kunder gett någon indikation på neddragningar. 

-Vi har än så länge väldigt mycket att göra och vi har ett starkt fokus på att säkerställa material och komponenter, säger en annan företagsledare. 

Har ni redan idag börjat överväga varsel, arbetstidsförkortning eller permittering? 

På den frågan gav företagen under fredagen (20 mars) ett samstämmigt svar. Att inga varsel var planerade inte heller arbetstidsförkortning eller permittering.  

Under måndagen (23 mars) hade bilden förändrats. Nu angav några av företagen att de planerar såväl för varsel som arbetstidsförkortning och permittering. Ett företag kommer även att under en period stänga ner delar av sin produktionsapparat. 

Några företag kommer inledningsvis att reducera primärt inhyrd personal och tillfälligt anställda. Endast ett bolag har redan idag permitterat företagets två säljare till 50 procent.  

Men det finns även företag som svarar så här:

-Vi har så mycket att göra idag att vi just nu beordrar personalen övertid, för att kompensera för ökad sjukfrånvaro på grund av hårdare restriktioner och slopad karensdag. 

-Vi har fullt upp och inga kunder har gett någon indikation på neddragningar. Men det är nu. Situationen om 3 veckor kan komma att se helt annorlunda ut, säger en annan företagsledare. 

Hans ord genomsyrar den allmänna bilden av företagens framtida agerande och beroende på hur situationen utvecklas så är flera av företagen inställda på att någon form av personalåtgärd senare i vår.  

-Påverkas ekonomin generellt så att vår orderingång kollapsar kommer det bli dramatiskt, säger en annan företagsledare. 

Hur tror ni att bolagets lönsamhet att påverkas av situationen? 

Svaren på denna fråga är mer spretig och skiljer sig mycket åt beroende på vilket kundsegment företaget levererar åt. Några av företagen anser att lönsamsamheten med all sannolikhet endast kommer att påverkas i ringa utsträckning tack vare en stor bredd i kundstocken. En av de svarande säger sig inte känna någon oro i dagsläget, men att om krisen förvärras och slår igenom på bred front så kommer situationen att hamna i ett annat läge. “Då blir det tufft! 

-Vår verksamhet och dess lönsamhet kommer att påverkas dramatiskt, säger en företagsledare.     

-Orderingången från kunder inom hotell- och restaurangnäringarna kommer framöver att vara katastrofalt låg, säger en annan företagsledare. 

De företag vilka exempelvis levererar mot hälso- och sjukvårdssektorn samt medicinteknik tror sig dock kunna gynnas av det rådande läget då försäljningen till följd av pandemin troligtvis kommer att öka. Ett av dessa företag svarar; 

-Lönsamheten för företaget kommer att påverkas positivt till följd av det rådande läget. Dels för att livsmedelssektorn i nuläget rullar på starkt till följd av den ökade konsumtionen hemma, samt viss hamstring, vilket ökat produktionsvolymerna. Även produktionen mot medicintekniksektorn har fått en ökad orderingång, vilket medför att vi kommer att behöva beordra övertid. 

Ett företag som inte levererar mot medicintekniksektorn, och som i dagsläget kommer att drabbas av sviktande lönsamhet uttrycker sig så här: 

-Vi har inte den typen av produkter som skulle kunna gynnas i ett läge som detta. Däremot så skulle en situation som denna kunna leda till att vissa kunder tänker nytt och framledes lägger mer produktion lokalt. Det skulle kunna gynna oss. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094