23948sdkhjf

Stöd förstärks för korttidsarbete

Med anledning av den rådande pandemin har regeringen beslutat att det i regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020 ska ingå ett kompletterande system för stöd vid korttidsarbete.  

Det nya systemet presenterades av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna den 16 mars och innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidsarbete.  

De nya reglerna, där arbetstagare tillfälligt kan gå ner i arbetstid, föreslås träda ikraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. 

Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Det nya systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder, ska kunna få stöd under en begränsad period.  

Under år 2020 föreslås även en tillfällig förstärkning av stödet, korttidspermittering, som innebär att staten står för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, och att arbetsgivare och arbetstagare delar på resterande fjärdedel, istället för att staten tar en tredjedel av kostnaden. 

Till skillnad från vad som gäller vid dagens system, innebär det nya systemet att en arbetsgivare, oberoende av det allmänna konjunkturläget, kan beviljas stöd efter ansökan till Tillväxtverket som bedömer om arbetsgivaren uppfyller villkoren för stödet och beslutar om utbetalning 

Tillväxtverket tillförs 2,42 miljarder kronor för 2020 för att finansiera stödet, därefter bedöms utgifterna uppgå till 350 miljoner kronor årligen. Tillväxtverket föreslås för 2020 tillföras 20 miljoner kronor för att skyndsamt kunna utveckla erforderligt systemstöd och hantera ansökningar om stöd, därefter bedöms uppgiften kräva 8 miljoner kronor årligen.

Källa: Näringsdepartementet

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093