23948sdkhjf

Små företag slås ut

Att låg digitalisering hämmar företagens lönsamhet och tillväxt kanske inte är så förvånande. Det är resultatet av den granskning Telia gjort av digitaliseringsgraden hos svenska företag.

Resultet visar att företagens digitala satsningar har direkt koppling till resultatet. Lågdigitala företag, främst små företag, riskerar att slås ut medan högdigitala företag ser positiva effekter på både lönsamhet, kundnöjdhet, hållbarhet och välmående medarbetare.

Av de högdigitala företag som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter uppger 51 procent en ökad tillväxt och 49 procent uppger en ökad lönsamhet och kundnöjdhet. De lågdigitala företagens siffror för ökad tillväxt ligger bara på 29 procent och endast 31 procent uppger en ökad lönsamhet och kundnöjdhet.

- Den stora skillnaden mellan hög- och lågdigitala svenska företag är allvarlig, framförallt då nästan hälften av de lågdigitala företagen inte har några planer alls på att investera i digitala lösningar de kommande två åren. Bolag som inte satsar riskerar att tappa sin konkurrenskraft och tvingas bort från marknaden. Det visar att vi behöver höja kunskapen och driva på utvecklingen för ett fortsatt starkt företags-Sverige, säger Daniel Stark, strategi- och affärsutvecklingschef på Telia.

Rapporten visar inga tydliga skillnader i digital mognad mellan landsbygd och storstäder, däremot sticker några branscher ut. Vad gäller högdigitala företag är det vård och omsorg samt energi- och infrastruktur som utmärker sig. Bland de lågdigitala branscherna syns fastighetsbranschen och konsumentnära tjänster som bland annat hushåll, skönhet och kemtvätt.

- Att allt fler i vårdbranschen rankas som högdigitala är väntat, det är nära till hands då det effektiviserar och frigör tid till att behandla fler. För de lågdigitala behöver vi uppmärksamma fördelarna kring automatisering och digitala kundmöten, det räcker inte med en närvaro på sociala medier, säger Daniel Stark.

I undersökningen som pågick under maj-juni förra året fick 992 beslutsfattare inom IT på företag med upp till 500 anställda frågor om hur väl deras företag tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Undersökningen utfördes av undersökningsföretaget Nepa på uppdrag av Telia.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094