23948sdkhjf

SINF: Siffrorna ger tyngd åt vart vi är på väg

-Så här pessimistiska siffror som prognosen visar nu har vi inte haft sedan Q3 2012, sa Sanna Arnfjorden Wadström, vd för arbetsgivarorganisationen SINF, när hon presenterade underleverantörsbarometern för Q3 2019, i samband med Elmia Subcontractor 

-57 procent av de svarande säger att de tror att konjunkturen kommer att vika inom sex månader, vilket är en ökning med 24 procent, sa Sanna Arnfjorden Wadström. 

Läs också: Sinf önskar replik från Näringsministern

Sinf har medlemsföretag inom en rad olika branscher och vi frågar därför hur väl svaren stämmer överens med de samlade medlemsföretagen inom plastindustrin. 

-Väldigt, väldigt väl, säger hon.  

Av de svarande företagen räknar 31 procent med en lägre omsättning för 2020 jämfört med innevarande år, vilket är betydligt fler än för samma period i fjol. Jämför man svaren för samma period i fjol så uppgav istället 54 procent att de såg sig kunna öka sin omsättning med upp till 20 procent. Den andelen företag som tror detsamma år har minskat till 41 procent. 

-Det är en ganska stor skillnad, sa Sanna Arnfjorden Wadström. 

Tillgången på utbildad arbetskraft är en annan ständigt återkommande fråga i underleverantörsbarometern.  

-Kompetensbristen är ett ihållande problem. För ett år sedan sa 65 procent av bolagen att det led av kompetensbrist. I år har siffran minskat något till 58 procent, men den fortfarande för hög, sa hon. 

-Detta är ett ständigt återkommande problem som våra politiker verkligen borde titta på och göra en kraftansträngning för att ändra på, sa hon vidare.  

En annan fråga som ställdes i barometern handlar om hur väl förberedda företagen är för en konjunkturförändring. Svaren visar här med all tydlighet att man är betydligt mer förberedd denna gängen jämför med konjunkturnedgången 2008.  

-Då var företagen ganska oförberedda, många hade ett dessutom endast ett fåtal leverantörer vilket medförde att de drabbades ganska hårt. De har lärt sig av detta och arbetar mer aktivt för att klara en förändring i konjunkturen, sa hon.  

Samtidigt så säger hon sig se två grupperingar av företag bland Sinfs medlemmar. De företag som är väldigt på tekniskt och driver utvecklingen framåt. Men det finns även bolag som vanligen är lite mindre och fokuserar mer på det operativa och inte har lika stort driv framåt.  

En annan av undersökningens frågor handlade om hur väl förberedda Sinfs medlemsföretag är för Brexit.  

Ungefär 30 procent av de svarande gör affärer med Storbritannien idag. Av dessa har ungefär 50 procent försäljning medan 63 procent gör inköp där. Detta till trots, uppger hela 27 procent att de inte gjort någon förberedelse inför denna förändring. 53 procent har tagit del av informationen, 20 procent har gjort en riskanalys och 13 procent konkreta åtgärder.  

-Det är alldeles för få. Mitt råd till er är att ni måste förbereda er för vad komma skall, sa Arnfjorden Wadström avslutningsvis. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.282