23948sdkhjf

AI kommer påverka oss alla

Lite förenklat kan man säga att AI är intelligens som uppvisas av maskiner- och dataprogram. Tekniken är bara i sin linda men används redan idag när vi söker på nätet, tjattar med någon kundsupport eller får en rekommendation på någon filmsajt. 

Artificiell intelligens är på allvar på väg in i vårt samhälle och våra liv. I hemmet tar mina barn sedan länge hjälp av Siri, Alexa eller Google assistent när de ska spela musik på Spotify, tända eller släcka ljuset i sina hem eller ringa ett telefonsamtal. Vad kommer härnäst?  

I företagsvärlden är förväntningarna på att tekniken ska bidra till ökad lönsamhet stor hos många svenska och nordiska företagsledare, såväl inom tillverkning, teknologi, finans, hälsa, offentlig sektor med flera. Men det finns samtidigt en uttalad rädsla för att AI kommer att bidra till en ökad arbetslöshet. 

Leigh McMullen, analytiker på Gartner, tror att tekniken kommer att vara mainstream redan 2025.  

-Det pågår en livlig debatt om huruvida AI förstör eller skapar jobb. Vår åsikt är att tekniken skapar fler jobb än den förstör, eftersom den möjliggör effektivisering på företagen, vilket i sin tur skapar grogrund för att växa, och det gör att verksamheterna i slutändan måste anställa personal, anser McMullen 

Analytiker vid konsultföretaget McKinsey, är inne på samma linje. De betonar dessutom att de företag som väljer att använda sig av AI för att driva på utvecklingen, och inte i första hand för att ersätta personal, och för att skära kostnader, sannolikt kommer att bli mest framgångsrika. 

Alla industrier ser självfallet olika ut, men de flesta har det gemensamt att det rymmer någon form av riskfylld miljö. Om man med digitaliseringens hjälp till exempel kan utföra mer arbete på distans eller helt av robotar finns mycket att vinna. Detsamma gäller för arbetsmiljöer med krav på mänsklig inblandning. Här kommer artificiell intelligens kunna hjälpa till att identifiera och informera om risker. 

-Säkerheten för de som arbetar i produktionen kan förbättras mycket genom digitalt stöd. Med hjälp av virtual reality och augmented reality (förstärkt verklighet) kan risken minimeras, eller till och med försvinna helt, menar Oscar Berg expert inom digitalisering. 

Men det är inte bara på industrigolvet och i våra hem som AI inom en nära framtid kommer att bistå oss människor med sin intelligens. Trendspanare är övertygade om att vi inom bara några år även kommer att ha en rad digitala röststyrda assistenter på jobbet. Kontorschefen kommer att ha sin egen Siri, som hjälper till med de vardagliga bestyren som att granska presentationer, lägga upp scheman, godkänna och verkställa beslut. Och gränsen för vad som är möjligt sätter endast vår fantasi. 

Troligtvis är det så att ju mer vi lär oss om AI, desto mindre rädda kommer vi att bli för att tekniken ska ta våra jobb. Det vi vet är att dagens arbetsplatser, oavsett var och med vad vi jobbar, kommer att se annorlunda ut. Men hur balansen mellan teknisk förnyelse och förnyelsens följer kommer att se ut, står fortfarande skrivet i stjärnorna.   

Artikeln är en del av vårt tema om Ledare .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109