23948sdkhjf

Kärvare affärsklimat speglas i kvartalsrapporten

Trelleborgskoncernen visar en något ökad nettoomsättning på 6 procent för tredje kvartalet 2019. Omsättningen uppgick till 8 828 MSEK (8 300). 

Den organiska försäljningen minskade med 1 procent för koncernen som helhet. Koncernen redovisar ett resultat efter skatt (EBIT) på 1 036 MSEK (1 133), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 11,7 % (13,6). 

Q3 präglades av en något svagare organisk försäljningsutveckling inom ett antal marknadssegment, vilket delvis kompenserades av en god utveckling inom flygindustrin samt av en markant försäljningsökning inom olja & gas och infrastrukturlösningar, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef för Trelleborg AB. 

Att koncernenens rörelseresultat minskade med 9 procent beror främst på en minskad försäljning och lageranpassningar inom Trelleborg Wheel Systems. Affärsområdet redovisar en nettoomsättning på 2,223 MSEK (2,280) och ett resultat efter skatt på 145 MSEK att jämföra med motsvarande period i fjol då resultat blev 268 MSEK. En minskning med 46 %. 

Affärsområde Offshore & Construction redovisade för första gången sedan första kvartalet 2017 ett positivt resultat. Resultatet efter skatt landade på 18 MSEK att jämföra med Q3 2018 då det visade ett negativt resultat på -45 MSEK. En rejäl ökning  140 %. 

EBIT för resterande affärsområden: Coating Systems 99 MSEK (92). Industrial Solutions 170 MSEK (174). Sealing Solutions 668 MSEK (647). 

I kvartalsrapporten skriver Trelleborg AB att den industriella utvecklingen är generellt svagare i flertalet geografiska marknader jämfört med det första halvåret, sannolikt påverkat av handelskonflikten mellan USA och Kina samt osäkerheten kring Brexit. Denna globala ekonomiska avmattning har påverkat försäljningsvolymen till kunder, inte minst inom fordon- och generell verkstadsindustri för såväl Sealing Solutions som Industrial Solutions.  

Sammantaget är koncernens bedömning att efterfrågan under årets sista kvartal kommer att vara i nivå med det tredje kvartalet, och med en liknande ogynnsam försäljningsmix som under det tredje kvartalet.  

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093