23948sdkhjf

A09: Clariant lyfter fram medicinska kompound

Clariant, känd framförallt som en tillverkare av masterbatch, har breddat sitt produktkoncept. På senare tid har företaget även lyft in modifierade kompound mot industrierna medicinteknik och läkemedelsförpackningar i sin portfölj.

- Vi är globala och erbjuder vårt koncept på global basis. Nu handlar det om att få marknaden att förstå att vi inte bara tillverkar masterbatch. Att vi även har kompound inom vårt Mevopurkoncept, säger Dan-Ola Svensson, teknisk chef för affärsområde Medical & Pharmaceutical, Europa. 

Clariant i Malmö, med ansvar för Europamarknaden, är en av koncernens tre utvalda enheter som producerar specialkompound och masterbatch för medicinska och läkemedelsklassade tillämpningar. De andra enheterna ligger i Maine, USA och i Singapore. 

I Malmö arbetar ett 70-tal personer. Det är en mixad enhet. Här produceras både konventionella kvaliteter och produkter mot medicinska och läkemedelsklassade tillämpningar. Flödena är helt separerade från varandra – det gäller såväl råvaruförberedelse som blandnings- och tillverkningslinjer samt lager. Noggranna kontrollprocesser för att minimera risken för korskontaminering sker. Maskinerna för de medicinska kompounden rengörs enligt ett strukturerat rengöringsprogram, i enlighet med en validerad process.    

Clariant har producerat masterbatch för medicinska produkter och läkemedelsförpackningar sedan länge, men det var först 2008 som Mevopur som varumärke introducerades. Då tog företaget även beslut om att frikoppla denna del från det ordinarie affärsområdet Consumer Goods. Året därpå skapades ett globalt team av specialister som enbart skulle arbeta med affärsområde Medical & Pharma 

Beslut togs att samtliga tre anläggningar, vid sidan av att certifieras enligt en rad viktiga kvalitets- och miljöstandarder, även skulle tredjepartscertifieras enligt kvalitetsstandarden ISO 13485. När denna helt nyligen reviderades och uppgraderades genomfördes även detta vid de tre enheterna. 

-Genom denna certifiering vill vi visa att vi som råvaruleverantör arbetar seriöst och lever efter samma grundförutsättningar som våra kunder, säger Björn Karlsson, försäljningsansvarig Medical Norden. 

Att Clariant nu breddat sitt varumärke Mevopur, med medicinteknikklassade kompound beror till viss del på att allt fler kunder ser stora fördelar med att kunna köpa ett färdigt material, med rätt egenskaper och färg, istället för att kvalificera och administrera olika leverantörer av råvarorna. Företaget får en annan marknadsnärvaro, och blir en bredare spelare. 

-Vi har arbetat med masterbatch sedan bolaget startade och har vi en väldigt stor kunskap vad det gäller tillsatser. I nya projekt som kräver anpassade materialegenskaper, kan vi tillföra mer möjligheter än om kunden väljer att bara arbeta med en masterbatch, säger Dan-Ola Svensson  

-Vi har även gjort en marknadsundersökning som visat att många leverantörer slutat eller helst inte vill producera kompound i små volymer. Det är den målgruppen som vi primärt har valt att sikta in oss på, säger Björn Karlsson och tillägger att man ska fokusera på tillverkningsvolymer från 300 kilo till 5 ton. Det är i de mindre- och medelstora posterna av material som vi ser det största behovet, även om vi har kapacitet och intresse av att även kunna leverera större volymer. 

Vid Malmöenheten, som ansvarar för den europeiska marknaden, kommer man att producera masterbatch och kompound baserat på volymplaster, tekniska plaster, samt specialplaster som PEBA och PC/ABS. Masterbatch och kompound baserat på högtemperaturplaster som exempelvis PSU och PEEK kommer att tillverkas vid systerenheten utanför Hamburg, vars produktionsenhet också går under Mevopur-konceptet.  

-Produktionen kommer att ske där, men Malmö kommer även fortsättningsvis att vara den enhet i Europa som har det slutgiltiga ansvaret. All riskbedömning kommer att genomföras och godkännas i Malmö, säger Dan-Ola Svensson. 

Idag så har Clariant Malmö, ganska mycket kapacitet att växa med, innan någon större investering behöver genomföras inom affärsområde Medical & Pharmaceutical 

 -Vi ska växa gradvis. Möjligen att internkapaciteten kan komma att utökas 2020 genom en nyinvestering, men det får framtiden utvisa, säger Svensson. 

Under året så kommer Clariant Malmö att arbeta för att utveckla kompound för lasermärkning samt lasersvetsning. Även ABS-kompound med ökad reptålighet och polyeten med förbättrade barriäregenskaper finns planerade - kvaliteter inom varumärket, med värden som inte finns på medicinteknikmarknaden idag. 

Ett specialistteam ska även titta lite närmre på bioplastmarknaden. Idag har Clariant inget färdigt koncept för detta. Många bioplaster uppfyller inte de tekniska krav som ställs för en medicinsk kvalitet, men marknaden ska skannas av. Och teamet ska bygga upp en kompetensbank gällande biobaserade plaster och material som innehåller fossilfria råvaror.  

-Vi har förstått att den internationella medicinteknik- och läkemedelsförpackningsindustrin börjat intressera sig för bioplaster. Den vill veta vilka förutsättningar det finns för att använda bioplast istället för en plast med fossilt innehåll, säger Björn Karlsson.  

-Intresset bland dessa aktörer har även ökat vad det gäller viktreducerande kompound. Där har vi en lösning redan idag, men det stora kvantsprånget om att minska plastkonsumtionen handlar i förlängningen om att gå över till bioplast. Och här krävs det mer materialutveckling, säger Dan-Ola Svensson. 

Artikeln är en del av vårt tema om Plastteknik Nordic.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156