23948sdkhjf

Går in i skarp kommersialiseringsfas

Ett fabriksskepp på 4000 kvadratmeter står klart vid Nolato MediTech i Hörby.

Den nya enheten ska framförallt användas för produktion och montering av komponenter till autoinjektorer för biologiskt flytande läkemedel.

Nolato MediTech har en produktionsenhet i Hörby och en annan i Lomma. Länge hade företaget en strikt uppdelning där all formsprutning av flytande silikon var förlagd till Hörby. All formsprutning av plastkomponenter var förlagd i Lomma. Men i takt med att det började producera allt mer avancerade systemlösningar med inkluderat montage, tryck, svetsning etc. flyttades viss plastproduktion över till Hörby.

-Detta har burit frukt. Vid enheten i Hörby investerar vi idag allt mer på samarbeten med farmaceutiska och biokemiska företag beträffande autoinjektorer och infusionssystem för administrering av läkemedel, säger Torkel Skoglösa, vd för Nolato Meditech.

Autoinjektorer för Biotech marknader (biologiskt flytande läkemedel) är ett stort och växande område, mycket på grund av att patienten då kan ta sin injektion i hemmiljö.

I den nya fabriksdelen, vilken har en produktionsyta på 1000 kvadratmeter och en monteringshall på 500 kvadratmeter, kommer det att tillverkas ett större antal komponenter och genomföra fler delmontage. Vilka volymer, och affärens värde, vill han inte uttala sig om. Projektet grundar sig i utvecklingsprojekt vilket pågått i flera år. Under våren 2019 går det in i en skarp kommersialiseringsfas.

Produktionshallen är byggd för att rymma 30 formsprutningsmaskiner. 50 personer har anställts sedan bygget påbörjades och ytterligare 50 kommer troligtvis att anställas när lokalen är fylld, säger Torkel Skoglösa. 

Idag har Hörbyenheten en totalyta på 14 000 kvadratmeter. Produktions- och monteringsytorna är klassificerade enligt klass 7 och 8. I Lomma är totalytan 5000 kvadratmeter, klassificerad i enlighet med partikelklass 8. Den gemensamma maskinparken utgörs av drygt 100 formsprutningsmaskiner varav tio dubbelsprutningsmaskiner, fördelat på de båda enheterna. I Hörby finns även fem 3K-maskiner. Maskinerna är inom spannet 50 till 300 ton. I Hörby finns även sex mikroformsprutningsmaskiner, vilka vid behov kan byggas om till konventionella 50 ton maskiner. Därtill så finns ett antal monterings-, avsynings- och packmaskiner vid de båda enheterna.

Hörbyenheten har 230 anställda och Lommaenheten 70 anställda.

-Vår utrustning är på inget sätt unik. Det som gör oss unika är vårt teknikcenter, vårt leanarbete och vårt extremt höga kvalitetstänk. Utan dessa mervärden så hade vi som tillverkare i ett högkostnadsland, aldrig kunnat konkurrera. Den geografiska närheten till våra kunder, spelar också in sin roll. Majoriteten och våra kunder och de affärer vi tar är inom Europa, säger Torkel Skoglösa.

MediTech införde Lean 2012. Då företaget är en producent av medicintekniskt gods, utarbetades det inom affärsområdets tolv enheter en variant, där man integrerat sitt strukturerade regelverk. Inom koncernen heter modellen Medical Excellence.

Teknik- och designcentret, TDC, etablerades 2010 i MediTechs lokaler i Hörby. Det är ett gemensamt resurs- och utvecklingscenter för samtliga bolag inom affärsområdet Nolato Medical Solutions.

-På TDC arbetar tekniker och produktutvecklare med olika programvaror för att simulera produkten i kundens konstruktionsstadie och samtidigt optimera för de variationer som kan uppstå vid tillverkning, användning och i miljön där produkten sedan ska användas.

Detta förarbete är oerhört värdefullt för kunden eftersom ingenjörerna vid TDC kan återkoppla med fakta under designarbetet, vilket spar både tid och pengar. 

-Först när produkten lämnar TDC, tar vi på MediTech över. Industrialiserar produkten och gör den effektiv att producera. Om justeringar måste genomföras när en produkt väl gått i produktion, så är det både kostsamt och komplicerat. Att kunna ta tidiga beslut innan det gått för långt i den administrativa dokumentations- och uppföljningsbyråkratin, är därför extremt värdefullt, säger han. 

För att bli än vassare och för att kunna leverera än fler mervärden till medicinteknikindustrin och de stora läkemedelsföretagen, så har MediTech även börjat titta på möjligheterna att införa ett digitalt fabriksövergripande styrsystem.

-Vi är i startgroparna och har börjat titta på system. Vi håller på med att formalisera en strategi för detta, men det är en enorm utmaning. Ska vi kunna leverera mervärde för kund, så måste vi anamma detta. Men det är inte lätt. Spårbarheten måste finnas, säger han.

Vi frågar även hur företaget ser på framtiden. Och om han i och med de utökade fabrikslokalerna, nu anser sig ha tillräckligt med yta att växa i ett bra tag framöver? 

-Vi har en orderstock som gör att vi har en väldigt stor tro på framtiden. Vi ska växa stegvis och ha en långsiktighet med ansvar mot våra ägare.

Enligt Torkel Skoglösa så är det ett väldigt högt tryck i branschen och ont om ledig kapacitet överallt. Även underleverantörerna har mycket att göra, men skulle konjunkturen vända så minskar kundens riskvillighet att investera i nya projekt och produkter. 

-Allt vittnar om en väldigt bra konjunktur för vår bransch ett tag till och jag ser väldigt ljust på framtiden, säger Torkel Skoglösa.

Medical Solutions

Nolato MediTech tillhör affärsområdet Medical Solutions. Affärsområdet har produktionsenheter på 12 platser i världen, varav fyra i Sverige. 

2018 redovisade affärsområdet en omsättning på 2.27 miljarder kronor, vilket en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Hela koncernen redovisade en omsättning på 6.7 miljarder kronor.

-Affärsområdet har haft en ganska aggressiv tillväxt de senaste åren. Under 2018 genomfördes inga förvärv. Ökningen på 12 procent är helt och hållet organisk och det är fantastiskt bra, säger Skoglösa.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078