23948sdkhjf

Oro inom kompositindustrin

Den allmänna affärssituationen är fortsatt ganska positiv men en oro för det framtida affärsläget har börjat infinna sig.

En omfattande undersökning genomförd av Composites Germany, baserad på frågor till medlemmarna i dess fyra största paraplyorganisationer indikerar viss oro i leden.

På frågan om hur medlemmarna ser på det globala affärsläget, så ansåg 88 procent av de svarande att dagens situation är positiv eller till och med mycket positiv. Sett till det tyska affärsläget, så betraktades detta mycket mer kritiskt i jämförelse med när undersökningen genomfördes för sex månader sedan. 

Nu svarade 69 procent att situationen anses vara positv. För sex månader sedan var det 79 procent av de svarande som ansåg detta. 

En annan fråga handlade om bolagens framtida förväntningar på affärssituationen i allmänhet och utvecklingen inom det egna bolaget i synnerhet. Hur många av företagen som svarat på undersökningen framgår inte, men av de svarande så är de allmänna förväntningarna fortsatt positiva. Dock märks en ökad rädsla för vad komma skall. 

Vid den senaste undersökningen, vilken genomfördes för sex månader sedan, så uppskattade över 30 procent av de tillfrågade att den egna affärsverksamheten skulle förbättras såväl på den globala, europeiska som tyska marknaden. Denna siffra var nu betydligt lägre, skriver Composites Germany. 

Undersökningens frågepalett rymde även frågor gällande företagens investeringsklimat (kapitalinvesteringar och HR-planering). Här svarade endast sju procent av respondanterna att de tror att de måste göra personalnedskärningar. 43 procent tror att de kommer att behöva anställa ny personal. 

På frågan om vilka sektorer inom kompositindustrin som de tror kommer att vara tillväxtdrivare, kunde endast några små förändringar observeras. De två traditionella tillämpningsområdena - fordonsindustri och luftfart, är fortsatt de områden som förväntas stimulera tillväxten i stor skala.

Under de senaste åren har ytterligare två sektorer i allt högre grad betraktats som tillväxtstimulansmedel: infrastruktur och konstruktion å ena sidan och maskinteknik å den andra. 

Beträffande material, så fortsätter CRP (kolfiberförstärkt plast) att vara den ledande tillväxtdrivaren. Geografiskt så är Asien fortfarande den dominerande regionen från vilken stora tillväxtstimuli förväntas.  

Frågorna i undersökningen ställdes till medlemsföretag i Composites Germanys organisationer: AVK, CCeV, CFK-Valley och VDMA Working Group on Hybrid Lightweight Construction Technologies. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109