23948sdkhjf

Förbud löser inte problemet

Att gummi och plast utsätts för kemiska angrepp är välkänt. Att naturen äter upp de polymera materialen och därmed utgör ett lika stort hot, är det få som känner till. Så här rapporterades det om plast för trettio år sedan. Idag är situationen den omvända.

Nedskräpning är oacceptabelt. Varje dag skrivs och twittras det om plastavfall, plastbestick och annat som flyter omkring i våra sjöar och hav. Skräp som fiskar riskerar att fastna i eller skadas av.  

Detta är inte bra, det förstår alla. Men att våra politiker och organisationer som exempelvis Svensk Dagligvaruhandel på allvar tror att lösningen på problemet är att förbjuda engångsartiklar av plast, och därtill vill ersätter fossil råvara med förnybar sådan i alla livsmedelsförpackningar...det kan jag inte förstå 

Självklart finns det en hel del plastprodukter som är onödiga. Och givetvis borde fler välja flergångsbestick och muggar, när de packar sin picknickkorg. Engångsförpackningar överlag upplevs av många som onödiga, men positivt är att flera plastförpackningstillverkare börjat skruva om materialvalet i dessa från fossil polystyren till fossil polypropen eller PET. Hållbara material, eftersom det finns ett stort värde i att återvinna dessa 

Att ett förbud på engångsartiklar i plast, eller tanken på att en utfasning av plasten skulle gynna miljön, är absurt. För vad skulle hända om vi bytte ut all plast mot det näst bästa alternativet? Jo, vi skulle behöva förbruka 60 procent mer energi och vårt avfallsberg skulle öka betydligt.  

Visst kan man tvinga fram förändringar, men massmedia och starka krafter från exempelvis skogsindustrin för en onyanserad debatt när de påstår att allt skulle bli bra om bara plasten försvann. 

Samhället och våra konsumtionsmönster har förändrats över tid. Idag använder vi betydligt fler engångsförpackningar än på exempelvis 70- och 80-talet. För trettio år sedan konsumerade vi mer mat hemma än vad vi gör idag. Det beteendet kommer inte att förändras, snarare förstärkas. Därför krävs effektivare system som tar hand om dessa förpackningar.  

Men ledet i kedjan som tar hand om skräpet har inte utvecklats i samma takt som exempelvis snabbmatsförpackningarna ökat. Det behövs därför fler sopkärl där folk vistas och framförallt krävs ett bättre samarbete mellan leverantör, producent och återvinnare. 

Biologiskt nedbrytbar plast, eller icke-plast är inte lösningen. Det handlar om attitydförändringar, att få människor att ändra sitt beteende så att de slutar att kasta skräp i naturen. Och att få företagen att ta sitt ansvar fullt ut, från produktion till insamling på ett miljöriktigt sätt. Först då kan vi hålla Sverige och hela världen ren. 

Artikeln är en del av vårt tema om Ledare .

Kommentera en artikel (2)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078