23948sdkhjf

Hexpol om Q1 2024: Omsättning och rörelseresultat i linje med förväntningarna

Polymerbolaget Hexpol redovisar en omsättning och rörelseresultat i första kvartalet 2024 i linje med analytikernas förväntningar.

Nettoomsättningen sjönk 11,3 procent till 5 312 miljoner kronor (5 990). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 390 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 905 miljoner kronor (946), väntat rörelseresultat var 918 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 17,0 procent (15,8).

Justerat rörelseresultat uppgick till 905 miljoner kronor (946), väntat var 915 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 17,0 procent (15,8).

Resultatet före skatt var 867 miljoner kronor (876). Resultatet efter skatt blev 654 miljoner kronor (668).

- Vi levererar ett första kvartal i 2024 med bra lönsamhet och hög marginal, kommenterar
Peter Rosén, tillförordnad vd och finanschef i delårsrapporten.

Den förbättrade rörelsemarginalen var drivet av bättre produkt- och prismix. 

- Efterfrågan från våra kunder är fortsatt på samma nivå som vi såg under andra halvåret 2023 och likaså är försäljningspriserna stabila. Samtidigt möter vi höga jämförelsetal från första kvartalet 2023 då efterfrågan var högre liksom försäljningspriserna drivet av då högre råvarupriser. Dessutom är det färre försäljningsdagar i första kvartalet 2024 jämfört med 2023 vilket påverkar försäljningen negativt, fortsätter Peter Rosén.

Försäljningen till fordonsrelaterade kunder är sekventiellt stabil och varierar som tidigare från marknad till marknad. Dock är försäljningen ner något jämfört med motsvarande kvartal 2023 påverkat av lägre produktionstakt inom fordonsindustrin på de marknader där Hexpol är aktiva.

Bolaget ser en liknande bild när det gäller försäljningen till kunder inom bygg och anläggning med sekventiellt stabil försäljning men väsentligt lägre försäljning jämfört med motsvarande kvartal föregående år på i stort sett alla marknader drivet av lägre byggnation. Även när det gäller försäljning till konsumentrelaterade slutkundsegment är den lägre jämfört med första kvartalet 2023 drivet av generellt lägre efterfrågan.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078