23948sdkhjf

Xano Industri om Q1 2024: "Vi har en utmanande tid framför oss"

Industrikoncernen Xano Industri redovisar minskande omsättning i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

När industrikoncernen Xano Industi AB redovisade siffrorna för Q1 2024 visade dessa att nettoomsättningen sjunkit med  7,9 procent till 825 miljoner kronor (896). Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (87), med en rörelsemarginal på 3,8 procent (9,7). Resultatet före skatt var 17 miljoner kronor (73) och resultatet efter skatt 13 miljoner kronor (57), en minskning med 77,2 procent mot föregående år.

Inledningen av året präglades i hög grad av fortsatt tuffa marknadsförhållanden. Inom Xano största affärsenhet Industrial Solutions hade bolaget svag orderingång från i första hand burkindustrin samtidigt som klimatet för nyinvesteringar inom förpackningssektorn alltjämt var svalt.

Mer generellt hämmades bolaget också av den låga aktivitetsnivån inom medicintekniksektorn och en utbredd osäkerhet inom flertalet av bolagets övriga kundsegment. Affärer inom nya verksamhetsområden bidrog med volymer men genererade inte tillräcklig lönsamhet för att kompensera det sämre utfallet relaterat till etablerade nischer.

- Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har en utmanande tid framför oss men att vi samtidigt har goda förutsättningar att växla upp när möjligheterna visar sig, kommenterar vd och koncernchef Lennart Persson i delårsrapporten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078