23948sdkhjf

När kriget står för dörren

Genom år som blir till decennier uppstår ständigt nya inkomstbringande produkt- och industrisegment. Samtidigt tynar andra bort.

Efter andra världskriget blev det högkonjunktur och svensk industri gick på högvarv, men under 1970- och 1980-talet drabbades flera branscher av nedläggning till följd av ökad internationell konkurrens. Textil- och varvsindustrin är några av dessa. Under tidigt 2000-tal försvann även tillverkningen av Ericssons mobiltelefoner och stora delar av dess komponentproduktion, exempelvis dess antennsystem.

Dessa branscher i likhet med fordons- och möjligen även medicinteknikindustrin, har sin storhetstid bakom sig, även om dessa fortfarande är starka i Sverige.

Att medicinteknikindustrin börjat skaka i knävecken beror till stor del på att europeiska medicinföretag i allt högre grad börjat söka sig till USA. Detta bland annat på grund av det nya medicintekniska regelverket i EU Medical Device Regulation, eller MDR, som uppfattas som svårare att förhålla sig till än den amerikanska motsvarigheten.

Det som nu står för dörren och som med all sannolikhet är nästa stora tillväxtområde, är försvarsindustrin. Just nu går den industrin på max och trycket förväntas öka ännu mer de närmsta åren.

Det är lite tabu i likhet med att leverera mot tobaks- eller sexindustrin.

En hel del svenska företag är sedan länge leverantör av komponenter mot den industrigrenen, men sedan det blev klart att Sverige skulle bli en del av Nato, har intresset att leverera mot denna säkerligen ökat. Om rädslan att berätta om det minskat, tvista de lärde. För till skillnad mot att leverera mot fordons-, medicinteknikindustrin eller annan är detta lite av tabu, i likhet med att leverera mot tobaks- eller sexindustrin.

Tre företagsledare jag pratat med, vars företag levererar mot Försvarsmakten är alla tydliga med att de inte vill skylta med detta.

– Vi är lite försiktiga och återhållsamma att prata om att vi levererar mot försvarsindustrin. Det är mycket riskexponering kopplat till detta och inte helt okomplicerat, säger företagsledare A.

– Man vet inte hur det kan kana i väg med alla konflikter eller om yttre makter kan gå in för att skada den tillverkning som finns. Den här typen av produktion kräver en helt annan typ av säkerhet men exempelvis speciell kameraövervakning, säger företagsledare B.

– Produkter mot Försvarsmakten har varit ett bra tillväxtområde de senaste åren, och kommer helt klart att öka ordentligt kommande år. Men det är inget vi pratar högt om, säger företagsledare C.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079