23948sdkhjf

Del 8 av 8: Kuka om vad som väntar bakom nästa krön

Det finns tre dominerande trender inom automation och robotisering att ha koll på under 2024. Det anser Micael Amandusson, channel manager på Kuka Nordic AB.

Micael Amandusson tycker att robotar som komponent idag är en mogen produkt. Med det menar han att alla större robottillverkare i stort sett har samma produktutbud och samma prisbild. Däremot finns det stora skillnader när det kommer till totalkostnaden för att äga en robot, och tillgänglighet över tid mellan de olika robotfabrikaten.

– Under året och de kommande åren kommer vi att se ett större fokus från slutkunder på dessa områden eftersom det har en direkt och kontinuerlig inverkan på deras resultat, säger Amandusson.

En annan trend är att allt fler tillverkande företag ansluter sig till Greenhouse gas protocol. Detta drivs inte enbart av viljan att faktiskt bli mer hållbara i sin verksamhet. Det har även blivit allt mer tydligt för allt fler och fler att detta innebär även kostnadsbesparingar eftersom detta egentligen handlar om effektivitet.

Redan idag finns verktyg för att energieffektivisera en anläggning redan innan den byggs. Företag säkerställer idag att en automationsutrustning möter sina kapacitetskrav redan innan anläggningen byggs, men avser att göra energioptimeringar efter det att den byggts, vilket är både konstigt och onödigt kostsamt, säger han.

Den tredje och sista trenden är att börja nyttja roboten eller automationsutustningen till mer än bara tillverkning. En robot är full av sensorer som används för att övervaka sin drift. Den information som finns här är också relevant för att kunna få en inblick i hur din tillverkning fungerar och utgör en central källa till att kunna optimera och höja effektiviteten utan några som helst ytterligare installationer eller investeringar. Helt enkelt utnyttja det man redan vet.

På frågan om vad som är att vänta bakom nästa krön, svarar Micael Amandusson att Cyber Security och frågor kring detta kommer att få ett dramatisk ökat fokus under de kommande åren. I detta finns flera aspekter, dels skyddet mot intrång och manipulation, men även ett ökat fokus på katastrofåterställning. Han tror även att användningen av simuleringar kommer att öka.

– Idag kostar verktyg för 3D-simulering försumbara pengar. Det innebär att för att kvalitetssäkra kommande investeringar kan 3D-modeller med energibehov och cykeltider redan ha fastställts innan en förfrågan skapas. Det innebär i sin tur kortare genomförande av projekten och mindre risk i projekten.

– Inom detta fält har Sverige dessvärre hamnat på efterkälken jämfört med våra nordiska grannar, säger han.

I dagarna har Kuka lanserat sin nya generation av tyngre robotar i klassen 300-800 kilo. I tillverkarens värld kallas robotarna Fortec. De har en speciell konstruktion, vilket ger stora fördelar för robotens styrka och kraft. Som exempel säger han att Kuka:s modell som hanterar 800 kilo, väger 2000 kilo mindre än den närmaste konkurrentens.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078