23948sdkhjf

Avfall Sveriges kommentar på Ikem:s uttalande: ”Viktigt styrmedel”

Branschorganisationen Avfall Sverige kommenterar Ikems uttalande den 11 januari, kring att de vill se ett förbud mot förbränning av plast hellre än en skatt på plastproduktion för att finansiera koldioxidinfångning.

Så här skriver Avfall Sverige:

Avfall Sverige strävar efter en fossilfri energiåtervinning och arbetar på många sätt för att minska mängden avfall som uppstår, inte minst plast. Men att börja minska plastanvändningen i avfallshanteringen är för sent, det måste börja uppströms, i design-, produktions- och konsumtionsledet. Plasten måste vara återanvändningsbar eller återvinningsbar. Vi hoppas mycket på kvotplikten med krav på återvunnet material i nyproduktion, som finns med i förslaget till Ekodesignförordning som nu slutförhandlas i Bryssel.

För att prissätta plastens inflöde, det fossila kolet, i material föreslår Energimyndigheten en form av utvidgat producentansvar som bygger på Polluter Pays Principle - ett plastansvar. Den som introducerar plast på marknaden har inte bara ansvar för att avfallet samlas in och behandlas, utan också för att säkerställa att denna behandling inte resulterar i att koldioxid släpps ut i atmosfären. Detta är ett viktigt styrmedel som välkomnas av Avfall Sverige.

Ikem framhåller förstås plast som råvara för nya produkter – och plasten är ett användbart material i flera applikationer, men kan också i många fall substitueras med andra material. Det avgörande är att betrakta hela värdekedjan när det gäller plastanvändningen och dess påverkan på miljön. ”Fulplasten” som inte är nödvändig eller kan materialåtervinnas måste bort. All plast lämpar sig inte för att återbrukas eller materialåtervinnas på grund av att det kan finnas farliga ämnen i materialet, såsom PFAS, och det ska därför fasas ut ur kretsloppet.

– Det är förståeligt att Ikem talar för att behöva återvunnen plast som råvara för nya produkter. Avfall Sverige har ingen avvikande uppfattning – plasten ska materialåtervinnas, inte energiåtervinnas, om möjligt. Men för att det ska bli verklighet måste det finnas en fungerande marknad, och den har hittills inte funnits, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige, i kommentaren och fortsätter:

– Tills marknaden finns måste vi söka hållbara och miljövänliga metoder för att hantera plastavfall. Kommunerna tar ansvar för avfallshantering, och Avfall Sverige efterlyser en helhetsstrategi som involverar både plasttillverkare och kommuner för att skapa en mer hållbar och cirkulär hantering av plastavfall. Genom samarbete kan vi utforma system som gynnar både industrin och miljön.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078