23948sdkhjf

Sverige klarar inte elbehovet

Elbolagen tror inte att Sverige klarar elbehovet om tio år och pekar bland annat ut kompetensbrist som en faktor, visar en ny rapport. Vi har talat med Jonas Lindberg, Tyréns, som gjort rapporten.

Konsultbolaget Tyréns har under hösten frågat 65 chefer inom privata och kommunala energibolag om vad de tror om framtiden och vilka utmaningar som finns. 

En majoritet av de som svarat, 54 procent, tror inte att Sverige klarar av att tillgodose det elbehov som kommer att efterfrågas år 2033. Vad behöver göras för att ändå lyckas?

– Sverige måste snabbt bygga ut ny elproduktion och nya elnät för att möjliggöra elektrifieringen som pågår. Kraftsamla myndigheter, politiker och näringsliv och ta tag i kompetensfrågan ordentligt, säger Jonas Lindberg till oss.

Lindberg är affärschef för elkraft på Tyréns och ansvarig för enkäten till elbolagen.

Men det finns utmaningar för att lyckas, en av de viktigaste handlar om framtida kompetens. 60 procent av de som svarat hos energibolagen ser brist på kompetens som en av de största utmaningarna på fem års sikt. 

– Det är oroväckande att bristen på kompetens i den pågående energiomställningen är så pass stor som folk upplever att den är. Elektrifieringen är en viktigt del i hela klimatomställningen så att vi lever med den kompetensbrist som vi gör är skrämmande.

På andra plats hamnar långsamma tillståndsprocesser som anges av 45 procent. Därefter följer för låg kapacitet i elnäten, vilket 40 procent lyfter som en utmaning.

Bilden är tydlig när det gäller bolagens syn på framtida satsningar inom olika energikällor. Resultaten visar att bolagen efterlyser breda investeringar inom både vind, sol, vatten, kärnkraft. Allra mest angelägna är de svarande när det gäller solkraft, där hela 86 procent vill att Sverige lägger mer resurser. Motsvarande siffror för övriga kraftslag är vattenkraft 81, kärnkraft 75 och vindkraft 74 procent.

Många vill också se satsningar för att förbättra villkoren för kraftvärme. 

De som svarat är inte heller nöjda med politiken. När de medverkande svarar på hur väl regeringen arbetar med energifrågorna, anger 55 procent att de har en låg prioritering av utvecklingen inom energiområdet och 45 procent att det har hög prioritet.

Även om det finns en utbredd oro för kapaciteten i elnäten, så uppger ändå 4 av 5 att de har förtroende för dess kvalité i dagsläget.

Läs hela rapporten hos Tyréns. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.082