23948sdkhjf

Sinf:s lägesrapport: Oron är märkbar

Fyra gånger årligen släpper Sinf sin underleverantörsbarometer. Traditionen är att den för årets sista kvartal presenteras på Elmia Subcontractor. Så gjordes även i år.

Sanna Wadström Arnfjorden, vd för Sinf, säger att när hon och hennes kollegor sammanställde svaren från medlemmarna i den undersökning som nu presenterades, blev de alla både bekymrade och ganska oroade. Siffrorna var nämligen väldigt dramatiska och negativt trendbrytande.

Några av resultaten från undersökningen lyfte Wadström Arnfjorden fram i sin redovisning på scen. 

I en av frågorna skiljer sig svaren märkbart när man särskiljer plastföretagen från den breda underleverantörsgruppen. Frågan är den om företagens omsättningsförändring för Q3/2023 jämfört med föregående kvartal. 55 procent av plastföretagen svarar att den minskat, jämfört med endast 38 procent av den samlade underleverantörsgruppen. Plastföretagen är således märkbart mer drabbade av en minskad omsättning jämfört med Q2 2023 än underleverantörsgruppen i stort.

Det rådet ett farligt dödläge just nu Sanna Arnfjorden Wadström

Även på frågan om den förväntade orderingångsförändringen för Q4/2023 uppger betydligt fler plastföretag att de ser en minskning, jämfört med hela underleverantörsgruppen.

På frågan om lönsamheten för Q3 2023 svarar 86 procent av plastföretagen att den är oförändrad eller har minskat jämfört med föregående kvartal. 81 procent av hela underleverantörsgruppen svarar detsamma.

– Oavsett om vi tittar på plastindustrin specifikt eller underleverantörsgruppen i stort så är det väldigt låga siffror jämfört med föregående kvartal, sa Sanna Arnfjorden Wadström, och tillade att nedgången dessutom är väldigt kraftig jämfört med tidigare mätningar.

– Resultaten i undersökningen visar en väldigt mörk bild, men så har vi också en världssituation som är väldigt speciell. Den påverkar oss som individer och även oss som företagare, sa hon.

För det faktum att vi befinner oss i en lågkonjunktur är väldigt tydligt. Av de svarande tror 50 procent att lågkonjunkturen kommer att bli långvarig (över 12 månader) medan 40 procent tror att den kommer att vara mellan 6-12 månader.

– Det rådet ett farligt dödläge just nu. Underleverantörerna brukar se ljust på framtiden men nu är det nattsvart. De svarande företagens budget för 2024 exempelvis, gör mig väldigt orolig, avslutade Sanna Arnfjorden Wadström.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078