23948sdkhjf

Resultatminskning Q3 för Nolato

Nolatokoncernen visar en 15 procent lägre omsättning för årets tredje kvartal jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Förklaringen uppges vara markant lägre volymer inom affärsområde Integrated Solutions. För Q3 2023 redovisar koncernen en omsättning på 2.340 MSEK (2.626). Rörelseresultatet (Ebita) uppgick till 193 MSEK (214).

– Koncernens nettoomsättning minskade, justerat för valuta, med 15 procent under det tredje kvartalet, kommenterar Christer Wahlquist, vd och koncernchef i Nolato.

Han tillägger med att säga att koncernen fortsätter att anpassa kostnadsmassan för att höja lönsamheten i samtliga enheter.

Affärsområde Medical Solutions omsättning uppgick till 1.320 MSEK (1.245), vilket justerat för valuta är en ökning med 1 procent. Även rörelseresultatet (Ebita) ökade från 104 till 126 MSEK .

– Affärsområdet svarar nu för två tredjedelar av koncernens resultat, kommenterar Christer Wahlquist.

Affärsområde Integrated Solutions omsättning uppgick till 330 MSEK (745), vilket justerat för valuta och förvärv är en minskning med 57 procent. Rörelseresultatet (Ebita) uppgick till 10 MSEK (77).

– Omsättningsnedgången förklaras främst av en förändrad sourcingstrategi hos en tidigare betydande kund inom VHP-området, konstaterar Christer Wahlquist.

Affärsområdet Industrial Solutions omsättning uppgick till 691 MSEK (638). Rörelseresultatet (Ebita) ökade till 64 MSEK (33).

– Färre störningar i försörjningsledet inom fordonsområdet har medfört effektivare produktion, vilket har påverkat marginalen positivt, kommenterar Christer Wahlquist.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079