23948sdkhjf

Regeringens utredare: Skapa en ny innovationsmyndighet

Enligt ett förslag till regeringen bör en ny vetenskapsmyndighet, som säkrar ”svensk vetenskaplig excellens”, bildas. Utredaren vill också se en ny innovationsmyndighet och samtidigt avveckla de statliga forskningsfinansiärer som finns idag.

Företrädare för Forskningsfinansieringsutredningen beskriver på DN Debatt sitt förslag som de under dagen ska överlämna till utbildningsminister Mats Persson (L).

Enligt förslaget ska tre nya myndigheter inrättas. Dessa är:

- Vetenskapsmyndigheten som ska styras av forskarnas egna prioriteringar och ge stöd till grundläggande forskning inom alla vetenskapliga områden.

- Myndigheten för strategisk forskning, med uppgift att stödja forskning och innovation av stor betydelse för samhälle och näringsliv.

- Innovationsmyndigheten, som har till uppgift att ”underlätta implementering av forsknings- och innovationsbaserade lösningar på komplexa samhällsproblem inom både privat och offentlig sektor”.

Enligt förslaget ska dagens finansiärer av forskning, det vill säga Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova, läggas ner.Utredningen anser att den vetenskapliga kvaliteten i svensk forskning har stagnerat och att den modell som nu läggs fram är mer anpassad till dagens förutsättningar.

”Med den nya strukturen blir det tydligt att Vetenskapsmyndigheten är ytterst ansvarig för att säkra svensk vetenskaplig excellens, bland annat genom satsningar på banbrytande forskning. På motsvarande sätt har Myndigheten för strategisk forskning ansvar för att säkerställa stark forskning och tillgång till kompetens inom områden av stor betydelse för samhälle och näringsliv, medan Innovationsmyndigheten ansvarar för stöd till implementering av forsknings­baserade lösningar”, skriver företrädare för utredningen på DN Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.086