23948sdkhjf

Tvivelaktiga rön om komposterbar plast

Komposterbar och återvunnen plast är giftigare än konventionell plast. Det hävdar en studie publicerad i Journal of Hazardous Materials. Studien avfärdas av sammanslutningen European Bioplastics, EUBP, som kallar den ”vetenskapligt tvivelaktig.”

Studien, ledd av det Spanska institutet för miljöbedömning och vattenforskning och Institutet för agrokemi och livsmedelsteknik, IATA-CSIC, har analyserat toxiciteten hos komposterbara plastpåsar, konventionella plastpåsar och andra återvunna plastpåsar i zebrafiskceller.

Efter extrahering av påsarna för att analysera giftiga föreningar som släpps ut i miljön konstaterar artikelförfattarna att återvunnen och komposterbar plast är mycket giftig.

Rönet har lett till debatt och avfärdas av EUBP som betonar att komposterbar plast och återvunnen eller jungfrulig konventionell plast inte klassificeras som farliga ämnen enligt EU-förordningen (EG) nr 1272/2008.

– Dessutom måste komposterbar plast genomgå ekotoxicitetstester för att säkerställa att de inte ger upphov till någon negativ påverkan på marken, skriver EUBP i ett pressmeddelande.

Studien får även kritik för användningen av metanol för utvinning av ämnen från plastmaterialet och EUBP anser att författarna misslyckades med att ge tillräckligt med information om extraktionsförfarandet.

– Extraktion med metanol som lösningsmedel har inte samma effekt på alla polymerer vilket gör att resultaten inte kan vara jämförbara för olika typer av polymerer, hävdar EUBP och framhåller att sammantaget stöds inte påståendena i pressmeddelandet att återvunnen och komposterbar plast är giftigare än ny plast av vetenskapliga bevis.

– Därför bör studien, inklusive testmetoderna och provtagningsprocedurerna, omprövas fullständigt med avseende på deras vetenskapliga riktighet, tycker EUBP.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078