23948sdkhjf

Elos Medtech vill fortsätta sin resa

2022 var ett händelserikt år för Elos Medtech. Trots stora utmaningar lyckades det skruva upp omsättning och resultat jämfört med året dessförinnan. Elos Medtech producerar medicintekniska produkter och komponenter med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. 

I sin årsredovisning för 2022 visade företaget en nettoomsättning på 888,5 MSEK (723,6) för verksamhetsåret, vilket är en ökning med 22,8 procent (24,8) jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för året uppgick till 122,4 MSEK (101,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,8 procent (14,0).

Som kommentar i årsredovisningen skriver Stefani Alfonso, vd för Elos Medtech sedan september 2022, att 2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Elos Medtech.

– Under året har vi avsevärt ökat antalet anställda och investerat i kompetens för att kunna möte verksamhetens tillväxt och komplexiteten i vår organisation

 – Andra delen av 2022 och början av 2023 bjuder på en rad utmaningar i form av höjda räntor, inflationstryck, ökande arbetskraftskostnader och en osäker medicinteknisk marknad. Vi kommer att fortsätta att driva vår tillväxtresa i denna nya miljö, men vi är också medvetna om att vi måste anpassa oss för att hantera de risker vi ser, skriver Stefani Alfonso.

Gällande bolagets utsikter för 2023 uppger Elos Medtech att bolaget ser en fortsatt stark tillväxt inom Orthopedics, samtidigt som det sett en nedgång i efterfrågan avseende produkter inom dental kontraktstillverkning.

– Trots osäkerheten i omvärlden kommer koncernen fortsätta driva sin tillväxtresa i denna miljö och ser med tillförsikt på 2023, skriver Stefani Alfonso.

Elos Medtech i korthet

Elos Medtech har verksamheteri Sverige, Danmark, Kina och USA. 

Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Företaget har fler än 650 anställda och omsätter mer än 880 miljoner kronor. 

Det är noterat på Nasdaq Stockholm AB sedan 1989.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078