23948sdkhjf

De bildar världens första storskaliga däckåtervinningsbolag

Volymen uttjänta däck växer och uppgår enbart i Europa till 3,5 miljoner ton per år. Volymen uttjänta däck förväntas dessutom öka ytterligare under det kommande decenniet, främst som en följd av ändrade konsumentbeteenden och skärpta regelverk.

Trots denna utveckling har varken teknologi, infrastruktur eller nödvändiga processer för att på ett effektivt sätt återvinna däck i stor skala kommit fram. Inte förrän nu vill säga. Scandinavian Enviro Systems offentliggör nämligen i ett pressmeddelande att man tillsammans med Antin Infrastructure Partners etablerar ett storskaligt däckåtervinningsbolag för återvinning av uttjänta däck i industriell skala.

Man bildar ett joint venture-bolag med stöd av Enviros huvudägare Michelin, som kommer att uppföra återvinningsanläggningar över hela Europa med syfte att utvinna värdefulla råvaror som återvunnen kimrök och olja för återanvändning inom däck- och petrokemisk industri. Joint venture-bolaget kommer att fokusera på anläggningar i Europa och därmed bidra till att lösa problem med avfallshanteringen som de växande volymerna uttjänta däck ger upphov till. Samtidigt stärks Europas självförsörjningsgrad avseende dessa värdefulla råvaror.

Michelin planerar att bli partner i joint venture-bolaget i takt med att de framtida anläggningarna byggs. Bolaget har också ingått fleråriga leveransavtal med Michelin för de första anläggningarna som etableras, omfattande leverans av återvunnen kimrök samt pyrolysolja (TPO).

Enviros ägande i joint venture-bolaget kommer i slutänden att motsvara cirka 30 procent och man kommer redan från start att ha styrelserepresentation i bolaget. Som en del av joint venture-avtalet kommer Enviros patenterade teknologi att licensieras till joint venture-bolaget på exklusiv basis inom Europa. Enviro kommer dessutom att ansvara för forskning och utveckling och fungera som försäljningsagent. Vidare kommer man att tillhandahålla vissa tekniska tjänster samt ge stöd till joint venture-bolaget och dess koncernbolag. Som ersättning för detta kommer Enviro att erhålla serviceavgifter från joint venture-bolaget samt en resultatbaserad ersättning baserad på anläggningarnas lönsamhet.

Den första fullskaliga kommersiella anläggningen kommer att uppföras i Sverige, närmaren bestämt i Uddevalla. Denna anläggning får initialt en kapacitet att återvinna 34 500 ton däck per år, vilket motsvarar 40 % av den årliga volymen uttjänta däck i Sverige. Uppförandet av anläggningen planeras starta under första halvåret 2023 och den förväntas vara fullt driftsatt 2025. Därefter accelereras utbyggnaden av ytterligare anläggningar i Europa, tänker man sig.

Jag är mycket stolt och glad över offentliggörandet Alf Blomqvist

Processen för etablering i övriga europiska länder har påbörjats för att säkerställa en snabb uppskalning med målet att 2030 ha kapacitet att återvinna upp till en miljon ton uttjänta däck. Det motsvarar en tredjedel av alla däck som kasseras i Europa varje år. Etableringen av enskilda anläggningar är villkorad av olika myndighetsgodkännanden.

Alf Blomqvist, styrelseordförande Scandinavian Enviro Systems, kommenterar:

- Jag är mycket stolt och glad över offentliggörandet som innebär ett erkännande av Enviros marknadsledande teknologi för utvinning av värdefulla råvaror ur däck. Med Antins långa erfarenhet av att skala infrastrukturplattformar och deras starka industriella expertis, samt Michelins världsledande position inom hållbara däck, har vi hittat utmärkta partner för att tillsammans accelerera vår paneuropeiska expansion och bidra till att göra däckindustrin cirkulär. Vi kommer nu att kunna fokusera på vår kärnverksamhet och våra kompetenser inom teknologi- och materialutveckling, optimering och kvalitetskontroll.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078