23948sdkhjf

Glasklar målbild och tydlig femårsplan

I Norden har Biesterfeld varit representerat med eget bolag sedan 2015. Enligt Peter Eriksson, vd för den nordiska distributören, ska bolaget vara en av de två tyngsta spelarna i Norden före 2030.

Vi träffar Peter Eriksson, operativ vd för Biesterfeld Nordic AB, i företagets lokaler i Hyllie, strax utanför Malmö. Han har varit försäljningschef för Biesterfeld Nordic sedan 2016, men sedan den 1 december 2022 leder han bolaget. Det gör han tillsammans med Magnus Lagerqvist, som ansvarar för bolagets ekonomi och administrativa områden. Lagerqvist är även vd för systerbolaget Abic Kemi AB.

- Idag är vi uppdelade så att Biesterfeld Nordic AB endast distribuerar plastråvara. Abic Kemi AB och Lindberg & Lund ansvarar för distributionen av specialkemikalier och gummimaterial, säger Peter Eriksson.

Synergierna mellan Biesterfeld, Abic Kemi och Lindberg & Lund finns där, men innan bolagen, någon gång i framtiden, byter namn och konsolideras med Biesterfeld Nordic kan de inte erbjuda sina kunden den typen av helhetskoncept som det då kommer öppnas upp för. Första steget inför en framtida integrering har redan tagits i Finland. Där kommer Lindberg & Lund Oy byta namn till Biesterfeld Nordic Oy, senare i år.

Som distributör har Biesterfeld en bred palett av såväl tekniska som basplaster, specialkemikalier och gummiråvaror, på den globala marknaden. Så är dock inte fallet i Norden. Här erbjuder Biesterfeld Nordic främst basplaster. Att den sammansvetsade portfölj som distribueras i övriga Europa inte kan erbjudas i Norden beror till stor del på att företagets ägare etablerade sig relativt sent i Norden. Flertalet andra distributörer var då redan på plats, och många varumärken reserverade.

I den palett av plastråvara som Biesterfeld Nordic erbjuder ryms en rad basplaster som PE, PP, modifierad bio-PET men även PA66, trots att den senare kategoriseras som en teknisk plast. I portföljen finns även hållbara material från andra generationens bionedbrytbara och biobaserade plaster samt kemiskt och mekaniskt återvunna plaster.

- Vi kan även leverera massbalanserad plast då Biesterfeld AG är ISCC+ certifierat i Tyskland. Efterfrågan på den typen av råvara är väldigt stor. Målsättningen är att vi i Norden också ska certifieras innan årets slut, säger han.

Familjeägda Biesterfeld AG, är en välmående koncern med stora muskler, vilket på olika sätt gör den unik jämfört med flera andra plastmaterialdistributörer. Peter Eriksson säger att det tekniska kunnandet inom koncernen är stort. Enbart i Hamburg har koncernen ett stort laboratorium där ett stort antal ingenjörer genomför olika typer av analyser.

- Visst finns andra distributörer som tillhandahålla den här typen av analystjänster i huset, men väldigt många har det inte och behöver köpa in tjänsten. Vi samarbetar även med en leverantör, ackrediterad att testa brandsäkerheten (UL) på material, säger han.

Under vårt samtal borrar vi oss ner lite extra kring projekt inom ramen för hållbarhet. Intresset hållbar plast har ökat markant de senaste åren, detsamma gäller för hållbara produktmodeller.

- Trenden är tydlig att intresset för att leasa sina produkter istället för att sälja, och på så sätt få tillbaka råvaran in i den egna loopen igen har ökat bland allt fler varumärkesägare, säger Eriksson.

- Visst har vi märkt en oro bland våra kunder, fast vi har fortfarande en bra orderingång, även om ledtiderna är kortare. Vi känner oss ganska rustade för både Q1 och Q2.

I sammanhanget lyfter han fram den modifierade PET från SK Chemicals, som Biesterfeld Nordic är distributör för.

- Den är livsmedelsgodkänd enligt EU:s regelverk även när materialet recirkulerats, men endast då det sker i en stängd loop. Vi tror starkt på det här materialet, säger han.

Peter Eriksson har varit aktiv inom plastindustrin i många år och lång erfarenhet av hur trenderna förändrats. Vi ber honom därför ge sin bild av hur branschen förändrats de senaste sju till åtta åren?

- Då, kring 2016, var det inte ens på tal att kunden skulle överväga att köpa en bioplast eller återvunnen plastråvara. Idag är företag mycket mer öppna för att ta in en hållbar plastråvara även om den är något dyrare. Den diskussionen var omöjlig att ta förr.

Annat som förändrats, i synnerhet efter pandemin, är att den bidragit till ett ändrat synsätt och en större öppenhet för produktion på hemmaplan och alternativa distributionskanaler.

Sedan pandemin tog fart, bortsett från de sex första månaderna under 2020, har efterfrågan på plastråvara varit enormt stor. Viss avmattning och en ökad försiktighet blev ett faktum hösten 2022, men Peter Eriksson tror ändå på en inte allt för avlägsen vändning. Priset på plastråvara har generellt sett visserligen raset sedan i somras, men trenden tyder på att priset nu är på väg upp igen.

- Visst har vi märkt en oro bland våra kunder, fast vi har fortfarande en bra orderingång, även om ledtiderna är kortare. Vi känner oss ganska rustade för både Q1 och Q2, säger Peter Eriksson.

Ambitionen att inom tre till fem år vara en av de två största spelarna på den nordiska marknaden är tydlig. Målsättningen är att då även att ha tillgång till samma portfölj som övriga bolag inom koncernen så att mixen av tekniska och standardplaster ryms i erbjudandet.

- När så blir fallet kommer vi tillsammans kunna erbjuda våra kunder ett helhetskoncept och en riktigt bra affär. Vi ser otroligt många synergier redan idag, men kan inte gå efter dem idag eftersom vi är två separata enheter, säger Peter Eriksson.

Innan året är till ända hoppas han även på att ha anställt mer personal, både på sälj- och supportavdelningen. Med mer personal ska den utökade etableringen i Norge och Baltikum eskalera.

- Vi distribuerar knappt 40 000 ton plastråvara årligen i Norden och Baltikum idag. Målsättningen är leverera över 60 000 ton om tre år från nu. För att klara detta måste vår stab av medarbetare öka.

Biesterfeld i korthet

Biesterfeld AG är en tysk familjeägd koncern, grundat 1908.

Koncernen är fysiskt närvarande i alla världsdelar utom Nordamerika.

Biesterfeld AG omsätter cirka 1,5 miljarder euro (18 miljarder kronor).

Koncernen är indelad i tre affärsområden: Plaster (störst) följt av Specialkemikalier och Gummi.

Biesterfeld Nordic AB omsätter cirka 975 miljoner kronor (80 miljoner euro).

I Norden har affärsområdet Plast 13 medarbetare

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094