23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Nya kollegor och produkter: Bjørn Thorsens berättelse om 2023

2023 var ett omvälvande år för Bjørn Thorsen A/S, präglat av både utmaningar och möjligheter, från nya produkttillskott och välkomnande av nya medarbetare till att navigera genom den allmänna nedgången inom plastindustrin.

Växande verksamhet i Storbritannien & Irland samt nya försäljningschefer i Plastic-divisionen 

Under 2023 har Bjørn Thorsen, som började betjäna den brittiska och irländska marknaden med mjuka och flexibla polymerlösningar i början av 2020, tagit ett steg längre för att stärka sin närvaro inom detta område. Bjorn Thorsen Limited - det brittiska dotterbolaget till Bjørn Thorsen A/S, har öppnat kontor i Milton Keynes, England för att tillgodose den växande lokala verksamheten och tillskottet av nya medarbetare. 

Chris Richmond började hos Bjorn Thorsen Ltd som försäljningschef, Storbritannien & Irland för Advanced Polymer Solutions Team. Hans fokus är på elastomerportföljen från världsledande tillverkare som Lubrizol, Celanese, INEOS Styrolution samt Bjørn Thorsens egna dotterbolag, Customized Compound Solutions (CCS) och Nordic Grafting Company (NGC).

Rob Chidlow, tidigare ExxonMobil & Celanese-anställd, har också anslutit sig till Bjorn Thorsen-teamet för att ytterligare stärka positionen för Santoprene® TPV från Celanese i Storbritannien & Irland samt CCS-portföljen med TPV/TPE-material och miljömässigt hållbara produkter.

Förutom utökad säljstyrka i Storbritannien & Irland har Bjørn Thorsen också anställt en erfaren försäljningschef i Finland. Kenneth Oldenburg kom till Bjørn Thorsen som försäljningschef för Northern Europe Advanced Polymer Solutions Team, med fokus på Finland och Baltikum. 

 

Nya produkttillskott 

I början av 2023 breddade Bjørn Thorsen sin portfölj med pigment och erbjuder idag effektpigment, organiska & oorganiska pigment, lösliga färgämnen och pigmentpreparationer, för elektroniska displayer, kosmetik, ytbeläggningar, tryckfärger, plaster och specialtillämpningar, från Sun Chemical. 

Från och med 2023 är Bjørn Thorsen också distributör av högpresterande specialpolyamider från Xianglong. Genom att lägga till ett sortiment av högpresterande transparent nylon 12 strävar Björn Thorsen efter att överbrygga ett gap på den nuvarande marknaden och erbjuda kunderna prismässigt konkurrenskraftiga material, teknisk support och leveranssäkerhet, med standardkvaliteter lagrade på Bjørn Thorsens europeiska lager. 

Bjørn Thorsens TPV-portfölj utökas med en ny Santoprene® TPV 101-87 ECO-R-kvalitet från Celanese som innehåller minst 25 % PCR-råvara (Post Consumer Recycled). Genom att använda Santoprene TPV 101-87 ECO-R kan kunder sänka koldioxidavtrycket med upp till 59 % jämfört med EPDM. 

 

Ny Hållbarhetsrapport och Uppförandekoder 

Bjørn Thorsen och alla dess dotterbolag har framgångsrikt reviderats enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 under 2023. 

Företaget lanserade också en uppdaterad version av sin Uppförandekod för anställda, som förstärker interna riktlinjer för anställdas beteende på jobbet och styr hur varje anställd interagerar med leverantörer, kunder, kollegor, myndigheter och andra intressenter. 

Den nya Hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2022/23 har publicerats under november 2023 och inkluderar de milstolpar som uppnåddes 2023 samt kommande planer för att ytterligare minska CO2-avtrycket och få en bättre miljömässig och social påverkan totalt sett. 

 

Allmän återblick på 2023 och planer för 2024

En av höjdpunkterna under 2023 är definitivt branschens kollektiva engagemang för hållbarhet. Detta var det dominerande ämnet både på Plastteknik i Sverige och på Interplas i Storbritannien, där Bjørn Thorsen ställde ut i år. Nordiska kunder implementerar aktivt innovativa lösningar för att minska sitt koldioxidavtryck och letar efter råvaror som kan skapa mer hållbara, mångsidiga, designeffektiva och återvinningsbara produkter vid slutet av sin livslängd. Investeringar görs i smartare produktionsprocesser och det sker en förändring mot att använda återvunna och biobaserade råvaror. 

När det gäller nedsidan har vi upplevt att den nordiska polymerindustrin har följt den globala marknadsnedgången, främst på grund av en kombination av inflation, stigande räntor och geopolitiska spänningar. Polymerpriserna har generellt sjunkit under 2023, vilket återspeglar inflationstrycket och rädsla för lågkonjunktur. Att skapa efterfrågan hos kunder har varit en utmaning i år, men vi har lyckats göra det för det mesta, tack vare nya produkter och den höga tekniska expertisen hos vårt säljteam. 

Positivt är att kapacitetsbristen och förseningarna på logistiksidan har lättat under 2023. Vi har upplevt god tillgänglighet på lastbilar, containrar och fartyg, för att säkerställa problemfria leveranser till de allra flesta kunder.

När vi rör oss in i 2024 förblir Bjørn Thorsen en stabil partner, med fokus på långsiktiga mål och företaget kommer fortsätta att investera i nya värdefulla produkttillskott och resurser genom hela organisationen och prioritera hållbarhet. Eftersom branschen överlag i allt större utsträckning söker hållbara lösningar och "cirkuläritet" i sina produktdesigner, önskar Bjørn Thorsen positionera sig som ledare inte bara inom materialdistribution, utan också när det gäller att skapa innovativa lösningar för industripartners, vilket banar väg för en mer miljövänlig ansvarsfull och tekniskt avancerad industri.

Bjørn Thorsen A/S
Søholm Park 1
2900 Hellerup
Gentofte Kommune
Danmark
VAT nummer: DK89810418
P nummer: 1002827113

Kontaktperson

Bo Norman
Sales Manager
bn@bjorn-thorsen.com

Sänd till en kollega

0.047