23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Optimera ditt ångsystem och uppnå ökad driftseffektivitet

Den här artikeln diskuterar egenskaperna hos ett modernt ångsystem och hur ett optimerat ångsystem kan öka effektiviteten och minska driftskostnaderna.

Förbättring av ångsystemets effektivitet
Löpande underhåll av din ånganläggning är avgörande för att upprätthålla god driftseffektivitet. Tyvärr är detta ofta något som inte händer, eftersom ett ångsystem lätt kan köra, även om det är i mycket dåligt skick. Att ånganläggningen mycket sällan är orsak till ett direkt produktionsstopp gör att många förbiser att underhålla sin ånganläggning. Men i själva verket behöver du bara relativt lite regelbundet underhåll och några enkla förbättringar för att få en ekonomisk och pålitlig ånganläggning.

Produktion av ånga
Pannhusets viktigaste funktion är att omvandla energin i bränslet till ånga på ett effektivt sätt. Det finns idag styrsystem tillgängliga för att finjustera förbränningsprocessen. Det viktigaste området för besparingar i pannhuset är dock fortfarande att minimera värmeförlusten. De största värmeförlusterna kommer från rökgaser, bottenblåsning av slam från pannan och avsaltning (TDS – Total Dissolved Solids) av pannvattnet.

För att återvinna en del av värmen i rökgasen monteras ofta en Economizer in. Denna används oftast för att förvärma pannans matarvatten. Om en Economizer inte är monterad kan du uppnå en stor värmeåtervinningseffekt genom att använda en av Spirax Sarcos produkter - "FREME" (Flash Recovery Energy Management Equipment). FREME är en komplett lösning monterad på en ram som värmeväxlar returkondensatet med pannans matarvatten. Du kan läsa mer om FREME här.

Kontroll av salthalten i pannvattnet (TDS) och bottenblåsning av pannan för att ta bort slam har tidigare utförts manuellt. Men med manuell styrning finns det alltid en risk att det släpps ut mer pannvatten än nödvändigt och därmed går också mer värme bort än nödvändigt. Moderna styrsystem släpper endast ut den mängd vatten från pannan som är nödvändig för att upprätthålla rätt TDS-nivå (enligt panntillverkaren bestämt). Eftersom denna "avblåsning" sker kontinuerligt är det möjligt att utföra värmeväxling mellan det utsläppta pannvattnet och matarvattnet till pannan.

I äldre pannhus anses en hög matarvattentanktemperatur vara oönskad, eftersom kavitation kan uppstå i pumparna. Moderna pumpar kan pumpa varmvatten med lägre tryck utan kavitation. Genom att hålla matarvattnets temperatur hög blir även avsaltningseffekten hög, vilket innebär mindre behov av vattenrening. Energi är inte det enda som är möjligt att spara genom modernisering av pannhuset. Manuell kontroll och hantering av pannan kräver arbetstimmar, men genom att använda modern pannhusstyrning kan man även spara arbetstid på att sköta pannan.

Ångdistribution
Precis som i pannhuset är det viktigt att minska värmeförlusterna i distributionsledningarna för att uppnå en kostnadseffektiv ånganläggning. När du minskar värmeförlusten får du "automatiskt" en fördel. När den mättade ångan tappar sin värme bildas kondensat i ångrören och detta kondensat måste släppas ut från ångledningen via en ångfäla. Genom att minimera värmeförlusten med bra isolering kan du inte bara spara energi och pengar utan du uppnår även en förbättrad ångkvalitet.

Det är viktigt att inte bara isolera rören med bra isolering utan också att kontinuerligt reparera och underhålla isoleringen. Brist på isolering ger inte bara ökad energiförlust utan också en ökad risk för vattenslag i rören. Vattenslag uppstår när kondensat samlas på lågpunkter i ångsystemet och inte dräneras via en ångfälla. När kondensatet inte släpps ut samlas det i de låga punkterna i ånganläggningen och vid något tillfälle kommer ångröret att vara helt fullt av kondensat, och den resulterande vattenansamlingen skickas iväg med ångans hastighet. Denna ”vattenficka” kan, när den träffar en rörkrök eller en ventil, orsaka mycket omfattande skador på distributionssystemet och även utgöra en stor fara för människor om skadan resulterar i en läcka i ångsystemet.

Användning av ånga
I de allra flesta ångapplikationer är det ångans höga värmeinnehåll man vill utnyttja. Som nämnts i den första artikeln om ånga, används även steriliseringsprocesser, befuktning mm. i kraftverk. Ångans värmeenergi utnyttjas ofta via en värmeväxlare. Den traditionella rörvärmeväxlaren byts på många ställen ut mot en mer effektiv plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlaren är betydligt mindre än rörvärmeväxlaren, vilket ger mindre energiförlust och den tar dessutom fysiskt mindre plats på golvet. Plattvärmeväxlaren har också en mindre volym vilket gör att den måste besiktigas i mindre utsträckning av de lokala kontrollorganen. Därmed kommer det också att vara möjligt att minska kostnaderna i förhållande till rörvärmeväxlaren.

Utnyttjande kondensat och avspänningsånga
Om du inte återför avspänningsånga och kondensat till pannhuset kommer du att uppleva betydande förluster i ditt försörjningssystem. Det innebär både en stor förlust av energi och även en stor förlust av vatten. Kondensat är trots allt vatten - det är varmt och det har redan genomgått en vattenbehandling, så här är 3 goda skäl att återföra det till pannhuset för att återanvända det.

Som nämnts i avsnittet "Produktion av ångan" ovan kan ångan idag återföras via centrifugalpumpar som inte kaviterar. Avspänningsångan utnyttjas bäst där den uppstår. Det är dock inte alltid praktiskt möjligt, eftersom det kräver ett annat medium (tappvatten, centralvärme etc.) som kan utnyttja avspänningsångan samtidigt som den uppstår. Just därför är det oftast enklast att ta tillvara denna ånga och energin den innehåller i pannhuset, där avspänningsångan kan användas för att förvärma pannans matarvatten, istället för att gå förlorad genom ventilering av kondensatkärlet.

Genom ett effektivt system, där allt kondensat och avspänningsånga tas tillvara, kommer man väldigt nära att ha genomfört ett slutet ångsystem med ett minimum av energiförluster.

Andra förbättringsmöjligheter
Den kanske viktigaste parametern för att uppnå ett effektivt ångsystem idag är den ökande användningen av mätutrustning för att övervaka ångsystemet. Det kan bl.a. vara ångflödesmätare, konduktivitetsmätare (detektion av föroreningar) och mätutrustning som kan mäta ångans kvalitet vad gäller torrhet, icke-kondenserbara gaser (NCG) och överhettning. Idag finns även mätutrustning som kan mäta om en ångfälla är defekt. Utrustningen kan även mäta om ångfällan blåser in mycket eller lite ånga i kondenssystemet.

Löpande underhåll av kondensatavledare (ångfällor) är en av de viktigaste parametrarna för att uppnå en energieffektiv ånganläggning. Spirax-Sarco rekommenderar att man kontrollerar ångfällorna ca. 2 gånger om året. Om du använder Spirax Sarco för att kontrollera dina ångfällor får du en omfattande rapport inkl. information om anläggningens energistatus. Mätutrustningen och dokumentationen är idag erkänd av många energirådgivare och vår dokumentation har använts av flera kunder som underlag för dokumentation av företagets åtgärder kring energibesparing och CO2-utsläpp.

Ångtekniken har utvecklats snabbare under de senaste 10 åren jämfört med tidigare decennier. Jämfört med äldre ånganläggningar är dagens anläggningar betydligt fler:

  • Säkert och energioptimerat
  • Automatisk med mindre behov av personlig övervakning
  • Användarvänlig i förhållande till övervakning
  • Miljövänlig

Läs mer om våra produkter och tjänster inom steam.

Spirax Sarco AB
Evenemangsgatan 40, plan 2
169 56 Solna
Solna stad
Sverige
VAT nummer: SE556194878601

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.063